Jäta menüü vahele

Sõjalaevad Wambola ja Admiral Cowan said uued komandörid

Täna Tallinnas Miinisadamas toimunud tseremoonial võttis mereväe staabi- ja toetuslaeva Wambola komandöri ülesanded üle kaptenmajor Deniss Tulin ning miinijahtija Admiral Cowani komandöriks määrati kaptenmajor Tanel Kangro.

„Kaptenmajor Tulini jaoks avaneb esimene võimalus komandöriks astuda. Varasemalt on ta andnud oma teadmisi edasi Kaitseväe Akadeemias, ent ta on ka sõjalaevadel merd sõitnud. Wambola kanda on tähtis roll nii mereväe staabilaevana kui ohvitserideks pürgivate kadettide väljaõppe toetamisel. Ühtlasi on staabi- ja toetuslaeva näol tegemist laevastiku kõige väiksemat süvist omava alusega, mis annab eeldused väga mitmekülgseks väljaõppeks,“ ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska.

„Kaptenmajor Kangro on laevadel kogemusi omandanud juba varasemast teenistusest, olles juhtinud staabilaeva ning täitnud miinijahtijal komandöri abi kohustusi. Nüüd, kus oleme Sandown-klassi süsteeme uuendanud, tuleb Kangrol varasemaid teadmisi täiendada, õppides uusi süsteeme meie kasuks maksimaalselt tööle panema,“ ütles mereväekapten Saska.

EML Admiral Cowan (pardatähisega M313) on Sandown-klassi miinijahtija. Sõjalaevale paigaldatud hüdrolokaatori ehk sonariga saab merest avastada ning klassifitseerida ankur- ja põhjamiine, et need seejärel allveeroboti või miinituukrite abiga kahjutuks teha.

Pardatähisega A433 mereväe staabi- ja toetuslaev EML Wambola kuulub Lindormen-klassi. Alusel on staabiruumid ja mahukas kinnine miinitekk, mida saab kasutada väljaõppeks või miinituukrite toetuseks.

Kaptenmajor Deniss Tulin on mereväes teenistuses alates 1996. aastast. Ta on teeninud laevadel EML Olev, EML Ahti ja EML Suurop. Lisaks on ta teeninud staabiohvitserina mereväebaasis ja laevastikus ning olnud mereväe põhikursuste ülem Kaitseväe Akadeemias.

Kaptenmajor Tanel Kangro on mereväes teenistuses alates 2001. aastast. Ta on läbinud mereväeohvitseri keskastmekursuse Läti rahvuslikus kaitseakadeemias ning miinisõjakursuse Belgias. Varasemalt on ta teeninud mereväe laevadel EML Wambola, EML Ugandi, EML Sakala ja EML Ahti.

Mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklikke huvisid merel. Eestil on kolm miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown-klassi miinijahtijat, üks Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaev, spetsiaalse väljaõppega miinituukrite grupp ning miiniinfokeskus, kus hallatakse ja täiendatakse Eesti vete miinisõjaga seonduvaid andmebaase.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59546

Keri üles