Jäta menüü vahele

Sõjaväelogistikutest ajateenijate üksus on saavutanud lahinguvalmiduse

Eelmisel nädalal harjutasid logistikapataljoni ajateenijad Läänemaal varustamisoperatsioone taktikalises olukorras koos muude sõjaväelogistika operatsioonidega, et saavutada üksuse esmane lahinguvalmidus.

„Logistikapataljoni põhiülesanne on tagada kaitseväe üksustele logistilist toetust. Samuti peame me tagama ka selle, et tänased ajateenijad oleksid valmis oma ülesandeid ka reservteenistuses täitma, ehk siis me igapäevaselt anname neile sõjaväelist väljaõpet ja logistikaeriala väljaõpet,“ ütles toetuse väejuhatuse logistikapataljoni logistikakompanii välilaagri eest vastutav nooremleitnant Raivo Alteberg. Ta lisas, et olgugi eriolukorra mõjud riigis on tuntavad ka igapäevases teenistuses nii ajateenijatele kui tegevväelastele, siis väljaõppe tase ei ole sellest tulenevalt kannatanud ning harjutusi viiakse läbi plaanipäraselt.

Pataljoni staabi-, logistika- ja tagalakompanii viimase nädala harjutuste raskuspunktideks olid erialaste võimete ning oluliste sõdurioskuste kinnistamine. Maastikule taktikalise jaotuspunkti rajamine teiste kaitseväe üksuste varustamiseks koos muude sõjaväelogistika operatsioonidega, üksuste ümberpaiknemise harjutused koos julgestuse, sidelahenduste ja rutiinide sisseseadmisega, elutoetusteenuste tagamise korraldamine pataljonile ning lisaks ka linnalahingu harjutamine ja laskelaager panid sõdurite oskused nädala kestel pidevalt proovile.

Logistikapataljon on toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ning kaitseväe üksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.

Fotod

Keri üles