Jäta menüü vahele

Sõjaväepolitsei koerajuhid koolitavad kolleege

Esmaspäeval algas neli päeva kestev sõjaväepolitsei poolt korraldatav rahvusvaheline pommikoerte treeningnädal, kus nii koerajuhid kui nende neljajalgsed paarilised saavad harjutada erinevate lõhkeainete leidmist ja jagada omavahel tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

„Selle nelja päeva jooksul saavad koerajuhid harjutada erinevaid otsinguid erinevates kaitseväe keskkondades nagu näiteks laeval „Tasuja“, logistikaladudes ning maismaasõidukites, kus koertel tuleb sinna ära peidetud lõhkeaine üles leida. Samuti on neil võimalus viia läbi otsingud Elroni rongidepoos,“ ütles sõjaväepolitseinik seersant Erlich Vahter lisades, et kogu treeningnädala eesmärk on pakkuda koostööpartneritele võimalust omandada värskeid teadmisi ja kogemusi uutes ning mitmekesistes keskkondades, mille jooksul on ka koertel võimalik tutvuda uute lõhkeainetega.

„Seni on kõik koerad ja koerajuhid saanud neile püstitatud ülesannetega suurepäraselt hakkama ja on sõjaväepolitsei poolt pakutud võimaluse eest äärmiselt tänulikud,“ lisas seersant Vahter.

Treeningnädalal osaleb Soome- ja Läti sõjaväepolitsei, Leedu piirivalve ja Eesti Päästeameti demineerimiskeskuse koerajuhid, kes kõik – nii koerajuhid kui nende neljajalgsed paarilised – on kogemustega teenistujad ja kelle igapäevatöö tõhusamaks muutmiseks on vajalikud erinevad koolitused, sealhulgas ka välismaised. Mitmed neist on osalenud ka korduvalt välismissioonidel.

Sõjaväepolitsei viib treeningnädalat läbi erinevatele asutustele nii Eestis kui välisriikides, et hoida kõrgel tasemel koostööd terrorismi ja ebaseadusliku lõhkaine käitlemise tõkestamiseks.

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal. Lisaks teostab sõjaväepolitsei liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe sh liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59777

Keri üles