Jäta menüü vahele

Sõjaväepolitsei vahipataljoni uueks ülemaks sai kolonelleitnant Artur Meerits

Neljapäeval, 13. juunil andis pidulikul tseremoonial sõjaväepolitsei vahipataljoni senine ülem kolonelleitnant Margot Künnapuu juhtimise üle kolonelleitnant Artur Meeritsale.

„Vahipataljonis usaldati minu karjääri alguses esimese rühma juhtimine ja välja õpetamine sõjaväepolitsei ülesannete täitmiseks. Tänaseks on pataljoni ülesannete tase täita nii rahu- kui sõjaaja ülesandeid tõusnud tasemele, mille hoidmine ülemana on väljakutset esitav privileeg,“ ütles kolonelleitnant Artur Meerits.

Kolonelleitnant Meerits on olnud teenistuses alates 1996. aastast. Ta on töötanud jalaväe väljaõppekeskuse üksik-vahipataljonis, rahuoperatsioonide keskuses, Kalevi jalaväepataljoni operatiivsektsioonis nooremstaabiohvitseri ja kompaniiülemana ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis õpetaja ja Kaitseväe akadeemia rakendusuuringute keskuses nooremteadurina. Enne Vahipataljoni ülema ametikohale astumist oli ta Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonda planeerimisjaoskonda vanemstaabiohvitser. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse. Samuti ta sai ärijuhtimise doktorikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendas enda sõjaväelisi teadmisi Ameerika Ühendriikides. Lisaks on ta osalenud kolmel välisoperatsioonil Kosovos ja Afganistanis.

„Ma annan pataljoni üle tänutundega kõigi nende vastu, keda mul on olnud au juhtida ning rõõmustades, et minu mantra „iga kutsega gramm paremini“ on loodetavasti ka täitunud pataljoni juhtimise tasemel. Oleme vahipataljonis alates 2019. aastast võtnud vastu kõik väljakutsed ning saanud ülesannetega hakkama mitte ainult piisaval vaid ka määral, mille üle võime kollektiivselt uhked olla,“ ütles kolonelleitnant Margot Künnapuu.

Kolonelleitnant Margot Künnapuu teenib kaitseväes alates 1993. aastast. Ta on töötanud rahuoperatsioonide keskuses, vanemstaabiohvitserina kaitseväe peastaabis ja maaväe staabis ning juhatanud kaitseväe akadeemia täiendusõppekeskuse tööd. Lisaks oli ta Eesti sõjalise esindaja asetäitja Euroopa Liidu sõjalise komitee juures. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia ja Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse. Lisaks täiendas ta enda teadmisi Slovakkias ning Ameerika Ühendriikides. Kolonelleitnant Künnapuu jätkab oma teenistust Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülemana.

Vahipataljoni põhiülesanded hõlmavad sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamist ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemist. Vahipataljoni ajateenijad osalevad erinevatel tseremooniatel, riiklikel ja kaitseväelaslikel matustel, mälestustseremooniatel või suursaadikute volikirjade üleandmistel.

Sõjaväepolitsei vahipataljon asub Paldiskis, kus paikneb ka diviisi logistikapataljon.

Fotod

Keri üles