Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidepataljon tähistas piduliku rongkäiguga taasloomise aastapäeva

Küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljon tähistas täna oma väeosa 27. taasloomise aastapäeva piduliku jalutuskäiguga Tallinna 21. kooli juurde, et asetada pärg hukkunud kaitseväelaste mälestusmärgi jalamile.

 „Teise maailmasõja eel ei antud Eesti vabadust ära vastuhaku ja püssilasuta. Siinsamas Raua tänaval pidasid sideväelased lahingu saabunud punaarmeelaste vastu ja kaks sideväelast– nooremseersant Aleksei Männik ja reamees Johannes Mandre – andsid selles lahingu enda elu. Olgu meil tänagi vaprust mitte jääda kõrvaltvaatajaks. Olgu kiusajad või kurjategijad küberruumis või linnatänavatel – kõige tähtsam on ikkagi meie kaitsetahe,“ ütles staabi- ja sidepataljoni ülema ülesannetes major Kristian Korits.

1940. aasta juunipöörde ajal puhkes Raua tänava koolimajas paiknenud sideväelaste ja neilt relvi konfiskeerima tulnud punaarmeelaste vahel lahing. Sideväelaste ja riigipöörajate vahel peetud tulevahetus oli ainuke Eesti kaitseväe peetud lahing Teises maailmasõjas. Viimane Raua tänava lahingu elusolev veteran kapral Eduard Kuuskor tähistas tänavu 102. sünnipäeva.

Staabi- ja sidepataljon kuulub küberväejuhatuse koosseisu ülesandega korraldada kaitseväe juhtimistoetust ja selle väljaõpet. 2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Fotod

Keri üles