Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidepataljonis lõppes side eriala kursus

Kursusel osales kokku 15 õppurit, seal hulgas kümme Kaitseväe Akadeemia 20. maaväe põhikursuse kadetti, kellest saavad peale põhikursuse edukat lõpetamist sideohvitserid. Kursuse parimaks õppuriks valiti maaväe põhikursuse kadett seersant Lauri Laanelepp. 

Kursusel omandati teadmisi erinevatest valdkondadest nagu näiteks elektrotehnika, sidetehnika, infotehnoloogia alused ning sidetaktika, sidevahendid, sidevõrgud ja -protseduurid. 

Kõik need sideväelasele vajalikud teadmised said õppurid proovile panna oma praktika käigus erinevates kaitseväe üksustes. 

Sidekool on Tallinnas asuv kaitseväe küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni allüksus, mille peamiseks ülesandeks on kaitseväe tegevteenistujate sidealase väljaõppe korraldamine. 

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59452

Keri üles