Jäta menüü vahele

Tagalapataljoni reservväelased värskendasid laskeoskusi

„Ma ei saa öelda, et ajateenijana olin ma väga õnnelik selle elu üle, kuid hiljem teenistusaega meenutades tundub ta päris põnev ja üpris meeldiv. Seega võib öelda, et siia tulin suurest armastusest kaitseväe vastu,“ ütles reservnooremleitnant Kalev Ellervee.

„Hea võimalus arvutitoolilt püsti tõusta. See keskkond on nii erinev ükskõik mis teisest keskkonnast, et sellist emotsiooni kuskilt mujalt ei saa, lööb pea puhtaks ja vaimu värskeks,“ ütles reservkapral Joonas Kaljulaid miks ta vabatahtlikuna ajateenijatega metsa läks. 

Leitnant Ats Vanker selgitas, et eduka reservüksuse saladus peitud ülemate kompetentsuses: „Kui vile käib, peavad reservohvitserid ja –allohvitserid oma sõdureid iseseisvalt juhendama. Seetõttu peavad neil vajalikud oskused heal tasemel olema. See aga eeldab ka reservülemate huvi enda lihasmälu värskena hoida,“ ütles leitnant Vanker ja lisas, et aktiivsetele reservväelastele on emaüksus alati valmis militaarromantikat pakkuma. „Kevadtormil oli meil nii mõnigi, kes tuli vabatahtlikult vahekohtunike tööd tegema, kapral Kaljulaid aitab meil erialakursusi korraldada, võimalusel leiame igale panustada soovijale midagi põnevat ja harivat.“

Igapäevaselt on 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülesandeks õpetada ajateenijaid välja sõjaaja ülesannete täitmiseks ja tagada brigaadi lahinguvõime. Üksus toetab aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, kaheksat pataljoni ja kolme üksikkompaniid. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Keri üles