Jäta menüü vahele

Täna algas õppus Siil

Täna algas Eesti laiapindse riigikaitse toimimist läbiharjutav kaitseväe suurõppus Siil 2022, õppusel osaleb ligi 15 300 kaitseväelast ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast.

Siil 2022 peamine eesmärk on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võime kontrollimine rahvusvahelises raamistikus. Õppuse peamised kontrollitavad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus.

„Meie kaitseväe tugevuseks on reservväelased. Neid kaasates ning vajalikke oskusi meelde tuletades muudame tugevamaks oma riigi kaitsevõime,“ ütles õppuse üldjuht kindralmajor Veiko-Vello Palm. „See õppus annab meile võimaluse kasvatada reservväelaste teadlikkust sõjalistest ülesannetest ning harjutada üksuste toimimiseks vajalikke tegevusi.“

Siili osalevad nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused ning kaitseliit, samuti küberväejuhatus, toetuse väejuhatus ja erioperatsioonide väejuhatus. Õppusest võtavad osa nii Eestis paiknevad NATO lahingugrupi üksused kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused.

Siilist võtab osa umbes 7100 reservväelast ja kaitseliitlast, 2500 ajateenijat, 2000 tegevteenistujat ning 4200 liitlassõdurit.

Selleaastase Siili tegevused hõlmavad peaaegu kogu Eestit. Peamised manöövertegevused viiakse läbi Lõuna-Eestis, lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil ja Saaremaal. Saaremaal hakkavad paiknema õppusel osalevad ründelennukid A-10. Samuti on õppusega seotud kõik kaitseliidu maakaitseringkonnad.

Siil 2022 kestab kolm nädalat ning jaguneb nelja etappi. 16.–20. maini formeeritakse osalevad üksused, 21.–22. mai harjutavad üksused koostööd. 23.–26. maini peetakse väliõppust peamiselt Lõuna-Eestis, 27. maist 3. juunini korraldatakse lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil.

Lisaks Siilile toimuvad samal ajal Eestis ja selle vahetus läheduses mitmed teised õppused. Läti korraldab õppuse Namejs, mille raames muuhulgas harjutatakse piiriülest koostööd ja juhtimisprotseduure Eesti kaitseväega. USA relvajõudude õppuse Defender Europe raames tegutsevad Saaremaal koostöös kaitseliitlastega merejalaväelased ning viiakse läbi lahinglaskmisi merele. NATO Põhjadiviisi staap korraldab õppuse Knight Legion.

GALERII

Keri üles