Jäta menüü vahele

Tankitõrjekompanii ajateenijad said lahinglaskmistelt kogemusi

Kaitseväe Sirgala harjutusväljal toimusid 13.-16. veebruarini 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii lahinglaskmised, kus harjutati jao rünnakut ja kaitset.

„Jaod toimisid laskeharjutusel nii, nagu neile on varasemalt õpetatud. Sõdurite tegutsemine näitas, et nad on õpitu nõutud tasemel omandanud,“ ütles tankitõrjekompanii ülema abi leitnant Ronald Lumiste.

Lahinglaskmistel harjutati jao rünnakut ja kaitset. Imiteeriti olukorda, kus jagu peab puhastama talle määratud koridori ja hõivama kiirkaitse positsioonid, luues seeläbi eeldused miinivälja puhastamiseks. Hinnati jagude tegutsemist sihtmärgi avastamisel ja ründamisel, eri kaugustel sihtmärkide tabamist, käskluste andmist ning tulesüsteemi ülesehitust.

„Kogemus oli hea, sest mehed olid teadlikumad kaugustest ja sööstu pikkustest. Olukord oli realistlikum ja kõik võtsid harjutust tõsiselt. Saime tunnetuse, kuidas asjad võiksid päriselt toimuda,“ jagas kogemusi tankitõrjekompanii 2. rühma 3. jao jaoülem nooremseersant Romet Peedumäe.

Diviisi 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii õpetab nii 1. kui 2. jalaväebrigaadile välja tankitõrjekompaniide ja –rühmade isikkooseisu.

GALERII

Keri üles