Jäta menüü vahele

Tankitõrjekompanii reservväelased üllatasid lahinglaskmistel

Lahinglaskmistel erakordset lahinguvõimet näidanud 1. Jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ajateenijatest ja reservväelastest võitlejad liikusid täna, 15. mail õppuse Kevadtorm 2009 piirkonda.

Tankitõrjekompanii ülem leitnant Ivo Silbaum oli kohaletulnud reservväelaste motivatsioonist kõrgel arvamusel:“ Kui selline ongi reservvägi, siis tulge mehed ainult kokku – teeme ära,“ ütles leitnant Silbaum
Tankitõrjekompanii ohvitseridele oli tõeliseks üllatuseks, et erinevates üksustes aastatel 2004 – 2007 teeninud sõdurid said vaid poolteist päeva neile uue tankitõrjeraketikompleksi tüübiõpet ning saavutasid lahinglaskmisel sajaprotsendilise tulemuse.

„Sellise rekordlühikese ajaga saavutatud hiilgav tulemus pani väljaõppe läbiviijaid tõsiselt mõtlema, kas oli tegu haruldase sõduriõnnega või tuleb ajateenijate väljaõppes midagi muutma,“ kõneles leitnant Silbaum. Üksuse kõrge lahingmotivatsiooni tagamaid uurides selgus, et need reservväelased, kes õppekogunemisele kohale tulid, olid seda tõeliselt tahtnud. Osa mehi tuli tagasi kaitseväkke murdma igapäevarutiini, teised kohtuma vanade relvavendadega. Leitnant Silberman on kindel, et tankitõrjujad annavad õppuse Kevadtorm 2009 otsustavas hindamisosas vastasele valusa lahingu.

Üksus osaleb lahingutes 20. maini. Siis lähevad reservväelased tagasi koju.

Maaväe aasta suurima õppuse Kevadtorm 2009 eesmärk on saavutada tänavu kevadel reservi arvatava jalaväepataljoni koostöövõime jalaväebrigaadi raames. Kevadtorm 2009 esimese kahe nädala jooksul treenib 1.Jalaväebrigaad erinevates väeüksustes 2008 aastal teenistust alustanud ajateenijate allüksused kokku üheks jalaväepataljoniks. Jalaväepataljoni koostööõppele järgneb kuuepäevane lõpuharjutus, mille käigus maavägi hindab jalaväepataljoni ja toetusüksuste lahinguvõimet lahingutegevusele võimalikult lähedastes tingimustes. Jalaväepataljon harjutab kõiki tähtsamaid lahinguliike: viivituslahingut, kaitselahingut ja rünnakut.

Pärast Kevadtormi läheb selle aasta ajateenijate jalaväepataljon reservi. Jalaväepataljon kohtub uuesti mõne aasta pärast õppekogunemisel.

Õppusel osaleb peaaegu 3000 ajateenijat, kaadrikaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast.

Kokku kolm nädalat kestev Kevadtorm 2009 viiakse tänavu läbi Kirde kaitseringkonna vastutusalas Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa lõunaosas ning Jõgevamaa põhjaosas. Maaväe suurõppuse kordaminekus mängivad olulist rolli koostöövalmid Laekvere, Väike-Maarja, Simuna, Torma, Avinurme ja Tudulinna kohalike omavalitsused ning elanike vastutulelikkus.

Kevadtorm 2009 kestab 4.-24. maini.

Keri üles