Jäta menüü vahele

Tartumaa riigikaitselaagris osaleb ligi 500 noort

„Riigikaitselaagris osalemine on oluline, sest annab lastele võimaluse arendada vastutustunnet, õppida ellujäämisoskusi ning lisaks sellele veeta koos sõpradega metsas hästi aega,“ ütles maaväe põhikursuse 2. õppeaasta kadett Franz Jõgi, kes riigikaitselaagris on rühmaülema rollis.

Kaitseväe Akadeemia poolt korraldatavas riigikaitselaagris osalevad ligi 500 õpilast on jaotatud neljaks kompaniiks, laagris viibimise ajal järgivad õpilased laagrirutiine, näiteks on kindel hommikune ärkamisaeg, öörahu ning osaletakse õhtustel ühistel rivistustel.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilase Reigo Jooritsa sõnul on seni laagris viibitud aeg olnud hea. „Kadettidest instruktorid teavad, mida teevad ja kuidas noori õpetada. Olen ise ka noorkotkas ja sellest tulenevalt on mul riigikaitse vastu huvi, tulevikus loodan asuda õppima Kaitseväe Akadeemiasse,“ ütles Reigo ning lisas, et laagris osalemine on hea võimalus tavapärasest rutiinist välja saamiseks.

Kolm päeva kestva laagri jooksul saavad õpilased kadettide juhendamisel ülevaate üksikvõitlejate oskustest ning praktilise kogemuse riigikaitseõpetuse teoreetilisel kursusel käsitletud teemade kohta.

Õpilased saavad proovida kätt lasketiirus automaatrelvaga laskmises, oskused topograafiast, meditsiinist ja sellest, kuidas toimida, kui oled metsa eksinud. Lisaks õpitakse laagri jooksul hügieeni teostamist välitingimustes, maskeerimist, varjumist ja telkmantlist varjualuse püstitamist. Erinevate tegevuste raames pannakse proovile ka õpilaste meeskonnatööoskus ja ühtsustunne.

Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse teise õppeaasta kadetid viivad riigikaitselaagrit läbi  riigikaitseõpetuse didaktika õppeaine raames, akadeemia lõpetanud kadettidel on õigus peale kooli lõpetamist töötada riigikaitseõpetajana.

Riigikaitselaagrist võtavad osa lisaks üheteistkümnele Tartumaa koolile ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilased, kokku osaleb laagris ligi 500 riigikaitseõpilast.

Keri üles