Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni reservväelased värskendasid teadmisi

Pühapäeval, 1. oktoobril lõppes Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni reservväelaste õppekogunemine Kodukakk, mille käigus värskendati üksikvõitleja teadmisi ja oskusi ning sõjalise valmisoleku tõstmist.

„Käesolev õppekogunemine on eriline, sest pataljon loodi alles pea aasta tagasi. Varasemalt oleme juhtivkoosseisuga kohtunud ühe korra vabamas ja ühe korra täiendväljaõppe vormis,“ ütles varustuspataljoni ülem kolonelleitnant Marko Land. „Olen oma meeskonna üle uhke, sest tegevused sujusid ilma suurte takistusteta olenemata tõsiasjast, et varustuspataljon peab samal ajal tagama ka tuhandetele Ussisõnadel osalejatele varustust.“

Õppekogunemine Kodukakk algas reedel, 29. septembril, reservväelastele varustuse kätte andmisega, mille järel suunduti toetuse väejuhatuse Paldiski linnakusse, kus alustati esmatähtsaid oskuseid meelde tuletava väljaõppega. Laupäeval jätkati täiendväljaõpet maasikul, kus kõik reservväelased said esmapädevuse Rahe laskmises. Viimasel päeval tehti kokkuvõtted ja arutleti reservteenistuse efektiivsemaks muutmise teemal.

Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni ülem kolonelleitnant Marko Land ütles õppekogunemist kokku võttes, et reservteenistusse määramise aasta on võitlejatel olnud väga erinev – mõni on värskelt ajateenistuse lõpetanud, mõni tegi seda sajandivahetuse paiku. „Seegipoolest osaleti tundides motiveeritult ja vanad väljaõppelised erinevused pakkusid sõduritele huumorit. Meie eesmärk oli, et õppekogunemise lõpuks tekiks üksuse sisene sidusus ja reservväelased teaksid selgelt oma konkreetset rolli riigikaitses,“ lisas kolonelleitnant Land.

„Varustuspataljonil on hästi läinud,“ ütles varustuspataljoni veebel staabiveebel Janek Loorits. „Meil on mitmeid reservallohvitsere, kes on tegevteenistuse taustaga. Näha on, et see paneb koostöö kiiremini sujuma. Lisaks oleme planeerinud oma väljaõppe nii, et kogu aeg oleks tegevus.“

Varustuspataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse koosseisu kuuluv struktuuriüksus, mille ülesanne on kaitseväe üksustele kaitsematerjalide tagamise korraldamine ning katkematu toetuse ja teenuste osutamine. Samuti korraldab varustuspataljon valdkonna väljaõpet ning valmistab ette sõjaaja reservüksuseid. Varustuspataljon paikneb Tallinnas, Suur-Sõjamäe linnakus.

Fotod

Keri üles