Jäta menüü vahele

USA 1. ratsaväediviisi ülem kindralmajor Kevin D. Admiral kohtus kolonel Janno Märkiga

Neljapäeval, 23. mail kohtus Eesti diviisi staabiülema asetäitja kolonel Janno Märk USA 1. ratsaväediviisi ülema kindralmajor Kevin D. Admiraliga, andes ülevaate Eesti diviisi arengust ja liitlaskoostööst. Kindralmajor Admiral külastab visiidi käigus Tapal ja Võrus teenivaid USA sõdureid.

 „1. Ratsaväediviisi sõdurid on valmis jätkama valmisoleku, koostoime ja sõjapidamise tugevdamist Eesti diviisiga. Meil on koosteenimise ajalooline kogemus ajast, mil Eesti kaitseväelased ja 1. Ratsaväediviisi võitlejad olid koos Iraagis. Nüüdseks oleme pikki aastaid tegutsenud ja harjutanud koos Euroopas. Loodan tugevdada meie sõprust ja liitlassidemeid,” ütles kindralmajor Kevin D. Admiral.

USA 1. ratsaväediviis on USA maavägede Poola ja Balti riikide sihtjõu juhtüksus alates 2024. aasta maist. Üksuse missiooniks Euroopas on toetada NATO liitlasi, heidutus ning harjutamine koos vastu võtvate riikide partneritega tagamaks valmisolekut ja koostalitusvõimet. 1. ratsaväediviis paikneb USA Texase osariigis Fort Cavazoses.

„Koostöö USA 1. ratsaväediviisiga on väga hea. Nende Eestis paiknevad üksused annavad olulise panuse meie väljaõppesse ja on samal ajal osa heidutusest,“ ütles kolonel Janno Märk.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

 

Keri üles