Jäta menüü vahele

USA 3. jalaväediviisi ülem kohtus kaitseväe diviisi ülemaga

USA 3. jalaväediviisi ülem kindralmajor Christopher R. Norrie kohtus kaitseväe diviisi ülema kindralmajor Veiko- Vello Palmiga ning kohtus Eestis teenivate USA sõjaväelastega.

„Tulin Eestisse, et kohtuda kaitseväe diviisi ülemaga. Osaleme Warfighter seeria staabiõppusel ja on väga oluline ning kasulik kolleegiga just näost- näkku suhelda. Muidugi kohtusin ka Eestis teenivate 3. jalaväediviisi allüksustega,” ütles kindralmajor Christopher R. Norrie.

„Koostöö USA 3. jalaväediviisiga on väga hea. Nende Eestis paiknevad üksused annavad olulise panuse meie väljaõppesse ja on samal ajal osa heidutusest,“ ütles kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

USA 3. jalaväediviis on USA maavägede Poola ja Balti riikide sihtjõu juhtüksus alates eelmise aasta 11. septembrist. USA 3. jalaväediviisi missiooniks Euroopas on toetada NATO liitlasi, heidutus ning harjutamine koos vastu võtvate riikide partneritega tagamaks valmisolekut ja koostalitusvõimet. 3. jalaväediviis paikneb USA Georgia osariigis Fort Stewartis.

Eelmisest aastast osaleb kaitseväe diviis staabiõppusel Warfighter, mis on USA maavägede korpuste ja diviiside arenduse ja valmisoleku hindamise õppuste seeria. Aastal 2024 liideti see õppus USA Euroopa väejuhatuse iga-aastase õppusega Austere Challenge. Austere Challenge24 eesmärgiks on harjutada Euroopa kaitsmist ja koostööd NATOs.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

Keri üles