Jäta menüü vahele

USA, Eesti ja Leedu kontrollisid vaatluslennuga Venemaa ja Valgevene sõjalise infrastruktuuri arenguid

19. – 20. veebruarini korraldasid Ameerika Ühendriigid, Eesti ja Leedu Avatud Taeva lepingu alusel ühise vaatluslennu Vene Föderatsiooni ja Valgevenesse.

Vaatluslennu juhtriigiks olid Ameerika Ühendriigid, meeskonda kuulusid ka Eesti ja Leedu kaitseväelased. Eesmärgiks oli Vene Föderatsiooni Lääne Sõjaväeringkonna ning Valgevene sõjaliste objektide arengute jäädvustamine. 19. veebruaril toimus vaatluslend suunal Kubinka-Valgevene-Kaliningrad ning samal päeval toimus ka teine lend Kaliningradi kohal. 20. veebruarile planeeritud lendu Kaliningrad-Peterburi-Kubinka suunal mõjutasid ilmastikuolud.

„Avatud taeva lend on oluline osa Eesti relvastuskontrolli tegevuses. See annab meile parema võimaluse jälgida idanaabri sõjalise infrastruktuuri arenguid. Piiravaks asjaoluks võivad kujuneda ilmastikuolud, mida antud lennu korral tuli ka tõdeda. Lisaks sõjaliste objektide jäädvustamisele võimaldavad vaatluslennud Eesti kaitseväel arendada koostööd meile oluliste liitlaste ja partneritega,“ ütles kaitseväe peastaabi vanemstaabiohvitser kolonelleitnant Peeter Kõiv.

Vaatluslend tehti Rootsi rahvusvaheliselt sertifitseeritud lennukiga Saab 340B (OS-100). Kahemootoriline propellerlennuk on varustatud vertikaalse optilise panoraamfotokaameraga.

Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa OSCE riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärgiks on avatuse, julgeoleku ja usalduse arendamine selles osalevate riikide vahel, kitsam eesmärk on aga informatsiooni kogumine sõjalistest jõududest ning sõjalisest tegevusest.

Leping sätestab vaatluslendude läbiviimise korra antud leppega liitunud riikide kohal ning informatsiooni kogumise õhust vaatlemise teel. Avatud taeva lepingus on määratletud protseduurid ning vastuvõtva ja inspekteeriva riigi õigused, samuti kohustused lendude läbiviimisel.

Avatud taeva leping kirjutati alla 1992. aastal Helsingis ning see jõustus 2002. aastal. Lepinguga on ühinenud 33 OSCE riiki, nende hulgas kõik NATO riigid. Eesti ühines Avatud taeva lepinguga 2005. aastal.

Keri üles