Jäta menüü vahele

Viljandimaa maakaitserühmade juhid saabusid Ussisõnadele

Täna formeeris Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna Sakala malev Viljandi maakonna kaitseks moodustatud maakaitserühmade juhid, kes alustavad täiendõppega.

„Siin saab omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning harjutada koostööd ja seda just oma kodukandis,“ ütles 1998. aastal Vahipataljonis aega teeninud lipnik Tarmo Laur ja lisas, et augusti keskel aset leidnud rühmaülemate õppenädalavahetus oli temale kui rühmaülemale kasulik.

Õppusele Ussisõnad saabunud reservväelastest ohvitserid ja allohvitserid õpivad juhtima neid rühmi, mis peavad sõja korral oma kodukanti kaitsma.

„Õppuse korraldamise põhjusi kaugelt otsima ei pea. Pärast Vene Föderatsiooni täiemahulise agressiooni algust analüüsis Eesti riigikaitse juhtkond võimalusi, kuidas riigikaitset tugevdada ning üheks meetmeks jäi lauale maakaitse võime suurendamine ja tugevdamine. Kaitseväe juhataja tegi ettepaneku suurendada maakaitse võimet 10 000 üldreservis oleva võitleja võrra,“ ütles Sakala maleva pealik major Andres Lapp.

Õppus Ussisõnad kestab Viljandimaal 15.-24. septembrini. Õppus algab reservjuhtide täiendväljaõppega, misjärel saabub Ussisõnadele ka maakaitserühmade reakoosseis, keda juba nende endi juhid välja õpetavad. Väljaõppele järgnevad kontrollharjutused erinevates kohtades üle Viljandimaa.

Õppusele Ussisõnad on kutsutud need ajateenistuse läbinud ja reservi arvatud reservväelased, kelle ametikohtadele oli välja õpetatud uus kiht reservväelasi ja kes määrati seetõttu maakaitseüksuste koosseisu. Maakaitseüksuste loomine annab kiirreageerimisreservist välja arvatud võitlejatel uue funktsiooni, mis hoiab nende väljaõppetaset ja lahinguvalmidust.

Õppusele kutsutud maakaitseüksuste liikmetel on võimalus astuda Kaitseliidu liikmeks, et olla rohkem kaasatud oma üksuse tegevustesse ja hoida väljaõppetaset kõrgel.

Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurima reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodatakse õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Õppus kestab 28. augustist kuni 8. oktoobrini.

FOTOD

Keri üles