Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljoni ajateenijad said lahinglaskmiste kogemuse

Käesoleval nädalalal toimusid kaitseväe Sirgala harjutusväljal Viru jalaväepataljonis aega teenivate ajateenijate rühma lahinglaskmised.

„Mehed said neile püstitatud ülesannetega hakkama ja lihvisid enda oskuseid. Mõned drillid vajavad veel harjutamist, kuid mehed olid tublid ja nendega võib rahule jääda,“ ütles rühmaülem nooremleitnant Kristjan Kirschenberg.

Laskmistel viidi läbi teravmoonaga jao rünnaku ja kaitse harjutused. Kasutati käsitulirelvi R-20, kuulipildujaid MG-3 ja granaadiheitjat Carl Gustav M4. Jaolaskmistega samal ajal toimusid soomustransportööri PASI XA-188 tornist kuulipilduja Browning laskmised soomukimeeskondadele, kes said harjutada ka suitsukatte tegemist.

„Laskmised olid teistest drillidest erinevad, sest minu tegudel on reaalsed tagajärjed ja see tegi asja huvitavaks. Harjutus aitab parandada minu otsuste tegemist ja andis hea kogemuse,“ ütles lahinglaskmistel osalenud reamees Hendri Johanson.

Laskmistel osalemine võimaldab ajateenijatel jätkata rühmataseme väljaõppega.

Diviisi 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni eesmärk on õpetada välja Kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Keri üles