Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljoni baaskursuse sõdurid läbisid oma esimese rännaku

„Iga päev lisame sõduriellu maitseaineid juurde, et meestel oleks huvitav ning toimuks pidev areng. Esimesel rännakul said ajateenijad maitsta ühtekuuluvustunnet, proovida oma varustuse sobivust ning vestelda nii kaasajateenijatega kui tegevväelastega. Sellest ka rännaku nimetus – sõpruserännak,“ ütles tankitõrjekompanii ülem major Dmitri Kondratenko.

„Rännaku jooksul sain oma rühmakaaslastega sporditeemadel vestelda. Hea, et vihma sadas, vähemalt jahutas ka natukene,“ ütles sõprusrännakul osalenud reamees Taniel Šapovalovi, kes nautis oma esimest rännakut väga. „See tegevus on igati mõnusam kui klassiruumis loengud kuulata.“

Rännakul katkestajaid ei olnud, kuid selle alguses kahtles nii mõnigi sõdur, kas suudab lahingvarustuses, mis kaalub pea 10 kilogrammi, edukalt lõpuni minna. „Alguses polnud mina kindel, et suudan lahingvarustuses nii palju ära kõndida. Huvitav on see, et alguses oli raske, aga lõpus ei tundnud mingit väsimust, nii et nüüd olen endast paremal arvamusel,“ ütles reamees Signar Säde.

Selle aasta juulikuust koolitab kaitsevägi kõikides väeosades sõdureid uue programmi järgi, mille alusel ajateenijate algteadmiste omandamine muutus lühemaks, intensiivsemaks ning loogilisemaks. Kui varem kasutusel olnud 10nädalase sõduribaaskursuse esimestel nädalatel olid ülekaalus klassitunnid ning teoreetiliste teadmiste omandamine, siis nüüd on rõhuasetus praktilistel harjutustel kasarmust ja klassiruumidest väljaspool.

Uue programmi järgi kestab üksikvõitleja põhioskuste omandamine seitse nädalat, mille vältel õpivad sõdurid tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Kursus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva sõdurieksamiga, mille järel asub ajateenija omandama sõjaväelist eriala.

 

Keri üles