Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljoni sõdurid õpivad tegutsemist jao koosseisus

1. Jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni sõdurid õppisid ja harjutasid sellel nädalal mehhaniseeritud jalaväe allüksuse kursuse raames masinatelt jalastumist, paiknemisala hõivamist ning tegutsemist varitsusse sattumisel.

„Sõdurite baas- ja erialaoskused on üksikvõitleja tasemel meestel omandatud, nüüd peavad nad aru saama oma rollist allüksuses. Aega võtab nii soomukitega harjumine, üksteise tunnetamine kui ka ülematel oma üksuse „käe alla saamine,“ ütles mehhaniseeritud jalaväekompanii ülem leitnant Priit Põdersalu.

Aspirant Markus Kikkatalo oli äsja lõppenud harjutusel tegevväelasest rühmaülema töövarju rollis. Rühma juhtimist võtab ta üle märtsis pärast jaotaseme kursuse lõppu. „Minu panus on olnud veel võrdlemisi väike, aga vaikselt tekib ettekujutus enda rühmast ja selle võimekusest. Sõdurid – nii reamehed kui ka nooremseersantidest jaoülemad – on innukad ja tahtmist täis, nüüd on meie ülesanne neid juhtida õigele teele,” ütles aspirant Kikkatalo.

Jaotaseme allüksuse kursus lõpeb veebruaris lahinglaskmistega, sellele järgneb rühma- ning seejärel kompanii koosseisus tegutsemise õpe kuni õppuseni Kevadtorm.

Viru jalaväepataljon kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu. Väljaõpe kestab pataljonis sarnaselt teiste kaitseväe üksustega kaheksa- ja üksteist kuud. Väeosa peamine eesmärk on õpetada välja kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59765

Keri üles