Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljonis vahetus pataljoniülem

Täna, 15. juunil toimus kaitseväe Jõhvi linnakus Viru jalaväepataljoni pataljoniülema vahetuse pidulik tseremoonia kus alates 2019. aasta suvest väeosa juhtinud kolonelleitnant Tarvo Luga andis pataljoni juhtimise üle major Viljar Laanestele.

„Kui ma pataljoniülemaks sain, oli väeosa heas seisus. Asjad korras, relvastus ja varustus hooldatud ning hallatud. Loodan, et saime veel paremini korda,“ ütles kolonelleitnant Tarvo Luga. „Eesmärgid on siiani hästi saavutatud ja väljaõpe toimib. Kõige paremad jalaväelased tulevad Jõhvist, sest alates 1928. aastast on siin olnud jalaväe kodu,“ lisas kolonelleitnant Luga, kelle edasine teenistuskoht jätkub Belgias Mons-is SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) staabis vanemstaabiohvitseri ametikohal.

Lipuplatsil toimunud pidulikul tseremoonial tänas kolonelleitnant Luga Viru jalaväepataljoni isikkooseisu suure töö eest, mida on koos ära tehtud. Peale seda anti pataljoni lipp uuele ülemale, kes lubas tehtud tööga jätkata.

„Viru jalaväepataljon ajaloolise väeosana on peale taasloomist koolitanud aastakümneid võitlusvõimelisi reservüksusi. Me jätkame kvaliteetse väljaõppega. See aitab hoida motivatsiooni, kasvatada kaitsetahet ja annab lahinguolukorras teravuse,“ ütles Viru jalaväepataljoni uus pataljoniülema major Viljar Laaneste.

Major Viljar Laaneste tuleb Viru jalaväepataljoni kaitseväe akadeemiast, kus ta oli taktika õppetooli jalaväe- ja brigaadi grupi lektor.

1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni eesmärgiks on välja õpetada kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Keri üles