Jäta menüü vahele

Rahvusvahelised õppused

NATO liikmena osalevad Eesti kaitseväelased rahvusvahelistel sõjalistel õppustel nii Eestis kui väljaspool. Igal aastal võtavad kaitseväelased osa kümnetest rahvusvahelistest õppustest, paljud neist toimuvad ka Eestis kohapeal.

Defender Europe on USA juhitav õppusteseeria, mis hõlmab mitmeid Euroopa riikide õppusi ja võimaldab seega harjutada koostööd eri riikide vahel ning liitlasvägede vastuvõtmist.

Defender Europe 21 logo

2021. aastal toimunud Defender Europe oli viimase 25 aasta suurim USA juhitav õppus Euroopas. Õppust korraldatati samaaegselt 16 Euroopa riigis, selles osales kokku 28 000 kaitseväelast. Defender Europe 2021 algas Eestis toimunud õppusega Swift Response, millega harjutati Eesti kaitsmist võimalikus kriisiolukorras. Õppusel Swift Response osales ligi 2500 kaitseväelast Eestist, USA-st ja Ühendkuningriigist, üle 20 lennuki ja 25 helikopterit. Lisaks Eestile toimusid õhudessantoperatsioonid Bulgaarias ja Rumeenias.

Õppuse kodulehekülg

NATO ja partnerriikide õppus, millega harjutatakse Balti riikide õhuruumi turvamist. Õppus toimub kolm korda aastas ning õppuse juhtroll roteerub Eesti, Läti ja Leedu vahel. Õppuste sari sai alguse 2008. aastal ning selle fookuses on alati Balti riikide õhukaitse protseduuride harjutamine ning liitlaste ja partnerriikide vaheline koostöö.

Hispaania õhuväe hävitaja õppusel Ramstein Alloy 2021

Rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon, mille ajalugu ulatub aastasse 1995, kui Balti riigid alustasid koostööd operatsiooniga Baltic Sweep. See kujunes 1997. aastal operatsiooniks Open Spirit. Iga-aastane operatsioon toimub rotatsiooni korras Eestis, Lätis või Leedus. Eestis toimus Open Spirit viimati 2021. aastal, esmakordselt aga 1998. aastal.

Open Spirit 2020. Fotol Eesti mereväe miinijahtija Sakala, staabi- ja toetuslaev Wambola, miinijahtija Ugandi.

1972. aastal algatatud suurõppus Baltops on iga-aastane rahvusvaheline õppus, mis näitab NATO pühendumist rahu ja julgeoleku taseme edendamisele piirkonnas. Eesmärk on suurendada osalevate riikide paindlikkust maa-, õhu- ja mereväe ühendoperatsioonide läbiviimisel Läänemere regioonis.

EML Wambola õppusel Baltops 2020

NATO arenduse väejuhatuse suurim küberõppus, kus harjutatakse fiktiivse stsenaariumi alusel küberruumi kaitset. See võimaldab harjutada juhtimisprotseduure, koostööd erinevate riikide ja organisatsioonide vahel ning tugevdada küberoperatsioonide võimekust.

NATO alliansiülene info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane koostegevusharjutus CWIX, kus uuritakse, katsetatakse ning testitakse NATO liikmes- ja partnerriikide side- ning infotehnoloogilisi lahendusi ja nende koostöövõimet.

Samaaegselt üle maailma toimuv õppus keskendub tark- ja riistvara testidele, mille käigus katsetatakse ning arendatakse rahvuslike ja alliansiüleste side- ja infosüsteemide ühilduvust. Tegu on suurima omataolise õppusega NATOs, mille laiendatud eesmärk on alliansi sidevõrkude ja infosüsteemide ühenduvuse tagamine võimalikeks operatsioonideks alates esimesest päevast.


*CWIX = Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise

Viimati uuendatud: 24. august 2021, 14:51

Keri üles