Jäta menüü vahele

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatud projektid

BRONTOS 2.0 arendusprojekt aitab luua ühtse infosüsteemi sõjalise väljaõppe planeerimiseks, selleks vajalike ressursside haldamiseks ja ohutuse tagamiseks, mida lisaks Kaitseväele ja Kaitseliidule saavad kasutada ka teised relvastust ja laskemoona käsitsevad asutused ja organisatsioonid. Avalikkuse informeeritus ohtlikkest aladest aitab täita seadusest tulenevat kohustust ning tagada turvalisust.

Projekt koosneb 3 osast:

  • Tarkvara arendus (Quretec OÜ)
  • Tarkvara turbetestimine (ByteLife Solutions OÜ)
  • Riistvara soetamine (ATEA AS)

Eraldatud toetus: 496 680 EUR, mis koosneb 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Projekt kestab kuni 13.12.2020

Projekti eesmärgiks oli koostada lähteülesanne arendusprojekti alustamiseks.

Tööde hulka kuulus:

  • äriprotsesside kaardistamine;
  • kasutuslugude ja nõuete kirjeldamine;
  • teavituste automatiseerimise võimaluste leidmine;
  • tulevase infosüsteemi arhitektuurilise pildi ja prototüübi loomine;
  • turvanõuete määramine.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist ja toetuse summa oli 21 165 EUR.

Projekti arenduspartneriks oli Trinidad Wiseman OÜ.

Projekt lõppes 13.12.2017.

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2020, 14:59

Keri üles