Jäta menüü vahele

EL struktuurifondidest rahastatud projektid

Salastatud teabekandjate eDHS funktsionaalsuse laiendamine

Kaitseministeeriumi valitsemisalas kasutusele võetav keskne salastatud teabekandjate dokumendihaldussüsteem võimaldab kiiremat ja tõhusamat dokumentide saatmist ning kooskõlastamist valitsemisala asutuste vahel, millega suureneb teabe edastamise kiirus, juhtimisinfo ajakohasus ning väheneb otseselt registripidajate töö maht. Juurutatav süsteem võetakse kasutusele salastatud teabetöötlussüsteemis ministeeriumi valitsemisala üleselt.

Projekt koosneb 3 osast:

 • Keskse lahenduse loomine – tehniline analüüs, arendus- ja juurutustööd (Uptime OÜ)
 • Tarkvara turbetestimine (Clarified Security OÜ)
 • Riistvara soetamine (Thales SIX GTS France SAS)

Eraldatud toetus: 370 000 EUR, mis koosneb 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Projekti läbiviimise periood oli 13.01.2022 kuni 23.08.2023.

Väljaõppeinfosüsteemi (BRONTOS 2) arendamine

BRONTOS 2.0 arendusprojekt aitas luua ühtse infosüsteemi sõjalise väljaõppe planeerimiseks, selleks vajalike ressursside haldamiseks ja ohutuse tagamiseks, mida lisaks Kaitseväele ja Kaitseliidule saavad kasutada ka teised relvastust ja laskemoona käsitsevad asutused ja organisatsioonid. Avalikkuse informeeritus ohtlikkest aladest aitab täita seadusest tulenevat kohustust ning tagada turvalisust.

Projekt koosnes 3 osast:

 • Tarkvara arendus (Quretec OÜ)
 • Tarkvara turbetestimine (ByteLife Solutions OÜ)
 • Riistvara soetamine (ATEA AS)

Eraldatud toetus: 496 680 EUR, mis koosnes 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Projekt lõppes 30.11.2020.

Väljaõppeinfosüsteemi (BRONTOS 2) äri- ja kasutatavuse analüüs

Projekti eesmärgiks oli koostada lähteülesanne arendusprojekti alustamiseks.

Tööde hulka kuulus:

 • äriprotsesside kaardistamine;
 • kasutuslugude ja nõuete kirjeldamine;
 • teavituste automatiseerimise võimaluste leidmine;
 • tulevase infosüsteemi arhitektuurilise pildi ja prototüübi loomine;
 • turvanõuete määramine.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist ja toetuse summa oli 21 165 EUR.

Projekti arenduspartneriks oli Trinidad Wiseman OÜ.

Projekt lõppes 13.12.2017.

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatud projektid

Viimati uuendatud: 25. august 2023, 09:08

Keri üles