Jäta menüü vahele

Spordikontseptsioon

Kaitseväe sporditegevuse aluseks on kaitseväe spordikontseptsioon ja eeskiri. Need määravad ära kaitseväespordi arengusuunad. Kaitseväe sporditegevusel aitab paremini välja paista kaitseväe spordi logo.

2021. aastal põhjalikult uuendatud spordikontseptsioon ja eeskiri on tunnistuseks uuest spordi käsitlusviisist kaitseväes. Kolm olulisemat väljakutset uue lähenemise puhul on:

Väljaõppe täiendamine

Kehalise kasvatuse õpetamine on alates 2020. aastast nooremallohvitseride väljaõppe osa. Nii suureneb kaitseväe sporditundide läbiviijate sporditeadlikkus ja pädevus, nad saavad baasteadmised spordifüsioloogiast ning kehalise kasvatuse õpetamise metoodikast.

Teadus ja innovatsioon

Koostöös kaitseväe akadeemiaga töötatakse välja sõduriprofiilid, neile esitatavad kehalised nõuded ja testisüsteemid ning seejärel sobivad treeningprogrammid ja harjutuste kompleksid. Kehaliste võimete testimist ja arendamist muudab edaspidi hõlpsamaks loodav kaitseväe spordiäpp.

Terves kehas terve vaim

Et toetada sõdurite meeskonnavaimu, kehalist ja vaimset tervist spordi ja liikumise kaudu, on kaitseväes välja töötatud sportimise ja liikumisharrastuse edendamise meetmed. Need loovad rohkem võimalusi sportimiseks, annavad lisastiimuleid ning teadmisi spordist.

Kaitseväe spordikontseptsioon hõlmab kõiki sportliku tegevuse organiseeritud ja organiseerimata vorme alates üksiku kaitseväelase individuaalsest kehalisest ettevalmistusest kuni tippspordini. Ehkki kontseptsioon kehtib kogu kaitseväe isikkoosseisule, on peamine fookus ajateenijate ja tegevväelaste kehalisel ettevalmistusel ning liikumisharrastuse kujundamisel.

Kaitseväe spordi eeskiri annab alused ja juhised kaitseväes kehalise kasvatuse tundide planeerijatele ja läbiviijatele.

Meede Sisu
Ajateenija pearaha Pearaha toel saab korraldada ajateenijate spordiüritusi ja osaleda nendel. Ajateenijad saavad ise otsustada, millise ürituse jaoks toetust kasutada.
Lisatasu tegevväelastele Treeneri kvalifikatsiooniga tegevväelane võib teha treeninguid pärast tööaega ning saab selle eest lisatasu.
Spordivaldkonna loengupäevad Tervisliku toitumise, spordialase pädevuse ja motivatsiooni tõstmise loengupäevad.
Tunniandjate täiendkoolitus Sporditundide andjate täiendkoolitused allüksuste tegevväelastele ja ajateenijatest nooremallohvitseridele.
Tegevväelastest tunniandjate tsiviilkoolitus Tegevväelastel on võimalik osaleda treenerite tsiviilkoolitustel ja saada Eesti Olümpiakomitee treeneritunnistus.
Liikuma kutsuv väeosa Toetus liikuma kutsuvate projektide ja spordiürituste elluviimiseks väeosades.

Viimati uuendatud: 6. september 2022, 08:49

Keri üles