Jäta menüü vahele

Kehaline ettevalmistus

Et kaitseväelased oleks heas vormis rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmiseks, arendatakse nende kehalisi võimeid ja propageeritakse liikumisharrastust. Hindamiseks kasutatakse kehaliste võimete kontrolltesti.

Füüsilise ettevalmistuse hindamiseks viiakse kaitseväes läbi kehaliste võimete kontrolltest (KVKT), mis on mõeldud nii tegevväelastele kui ka ajateenijatele.

  • Tegevväelased peavad tegema testi läbi enne tegevteenistusse võtmist ning edaspidi üks kord kalendriaastas.
  • Ajateenijatele viiakse test läbi sõduri baaskursuse esimesel nädalal ning ajateenistuse 12. nädalal ja viimasel kuul. NB! Kõigile ajateenijatele kehtivad kehalise ettevalmistuse hindamisel esimese vanusegrupi ehk kuni 21-aastaste normatiivid.

KVKT sooritamine on lubatud kaitseväe üksuste poolt korraldatavatel spordiüritustel (nt Sinilillejooks), sel juhul peab ürituse korraldaja tagama, et kontrolltest viidaks läbi vastavalt kehtivale korrale.

Kehaliste võimete kontrolltest | 411 KB | pdf

Kehaliste võimete kontrolltesti normatiivid | 602 KB | pdf

Viimati uuendatud: 7. aprill 2022, 14:46

Keri üles