Jäta menüü vahele

Kaitseväelaste kehaline ettevalmistus

Et kaitseväelased oleks heas vormis rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmiseks, arendatakse nende kehalisi võimeid ja propageeritakse liikumisharrastust. Hindamiseks kasutatakse kehaliste võimete kontrolltesti.

Füüsilise ettevalmistuse hindamiseks viiakse kaitseväes läbi kehaliste võimete kontrolltest (KVKT), mis on mõeldud nii tegevväelastele kui ka ajateenijatele.

  • Tegevväelased peavad tegema testi läbi enne tegevteenistusse võtmist ning edaspidi üks kord kalendriaastas.
  • Ajateenijatele viiakse test läbi sõduri baaskursuse esimesel ja viimasel nädalal ning ajateenistuse viimasel kuul.

KVKT sooritamine on lubatud kaitseväe üksuste poolt korraldatavatel spordiüritustel (nt Sinilillejooks), sel juhul peab ürituse korraldaja tagama, et kontrolltest viidaks läbi vastavalt kehtivale korrale.

Kehaliste võimete kontrolltest | 163 KB | pdf

Kehaliste võimete kontrolltesti normatiivid | 602 KB | pdf

Viimati uuendatud: 10. juuli 2020, 09:56

Keri üles