Jäta menüü vahele

Dokumendiregister ja teabenõue

Kaitseväe dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda asutuse dokumentidega. Juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on tagatud juurdepääs alates 01.02.2021 registreeritud avalikele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele juurdepääs puudub, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on avaliku teabe seaduse alusel juurdepääsupiiranguga. Need dokumendid ei ole avatavad avalikus dokumendiregistris.

Andmed puhkuste ja lähetuste kohta sisalduvad riigitöötaja iseteenindusportaalis.

Kui taotletakse teavet, milles on taotleja või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peab teabevaldaja teabenõudja isiku tuvastama. Selleks tuleb digitaalselt allkirjastatud taotlus saata aadressil [email protected] või paberkandjal allkirjastatud taotlus vastava Kaitseväe struktuuriüksuse postiaadressil.

Enne teabenõude esitamist tutvuge korraga, kuidas töötleme teie isikuandmeid.

"*" märgib nõutud välju

Olen tutvunud isikuandmete töötlemise tingimustega* *
Esitatud andmete, sh isikuandmed, töötlemine on vajalik teabenõude esitamisega seotud andmete töötlemiseks ning vajadusel kontakti võtmiseks teabenõude esitajaga
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes on võimalik lugeda järgmiselt lehelt: Isikuandmete töötlemine kaitseväes

Viimati uuendatud: 23. märts 2023, 10:29

Keri üles