Jäta menüü vahele

1. ja 2. jalaväebrigaad harjutas tegutsemist NATO kollektiivkaitses

Eesti kaitseväe jalaväebrigaadide staabid harjutasid kaks nädalat Lätis toimunud õppusel Knight Lavard 21 koos liitlastega NATO kollektiivkaitse raamistikus lahingute juhtimist.

„2. jalaväebrigaadi staabi jaoks oli õppus Knight Lavard oluline nii äsja uuendatud püsitoimingute ja juhtimiskontseptsiooni testimiseks kui ka hea võimalus meiega samas lahinguruumis tegutsevate liitlasbrigaadidega lähemalt koostööd teha. Arvestades koroonaviirusest tingitud piiranguid väljaõppele, oli tegemist selle poolaasta ühe tulemuslikuma õppusega,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Õppuse Knight Lavard korraldas NATO Põhjadiviisi staap ning see viidi läbi Lätis Adaži sõjaväebaasis. Peamiste treenitavate üksustena pidid õppusel osalenud Eesti, Läti, Taani ja Leedu jalaväebrigaadide staabid planeerima ning juhtima alluvaid üksuseid nii kaitsvates kui ründavates lahinguliikides.  

„Põhjadiviisi õppus Knight Lavard 21 andis suurepärase võimaluse hinnata 1. jalaväebrigaadi tegevust viivitus- ja ründetegevustes ning sulatas brigaadi staabi taaskord ühtseks meeskonnaks. Kuna viirusest põhjustatud olukorra tõttu on mitmed õppused edasilükkunud või ära jäänud, on Knight Lavard eriti olulisel kohal nii staabi kui planeerimisorgani koostöö harjutamisel,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Knight Lavard 21 oli juhtimispunktiõppus, mis tähendab, et osalevate brigaadide staabid tegutsesid lahinguid juhtides väga sarnaselt päris konfliktile. Lisaks juhtimisele ja planeerimisele arendavad sellised õppused rahvusvahelist koostööd ning võimaldavad katsetada erinevate sidelahenduste ja lahingujuhtimissüsteemide ühildumist.

Põhjadiviisi raamriikideks on Eesti, Läti ja Taani. Diviisi peamiseks ülesandeks on suurendada piirkonna kaitsevõimet, koondades vajadusel rahvuslikud üksused vajadusel diviisi juhtimise alla, mida omakorda juhib Poolas paiknev mitmerahvuseline Kirdekorpus.

Keri üles