Jäta menüü vahele

1. ja 2. jalaväebrigaadi staabid osalesid kaardiõppusel Lätis

Täna lõppes Lätis Põhjadiviisi poolt korraldatud kaardiõppus „Knight Broadsword“, mille eesmärgiks oli harjutada diviisi ja brigaadi staapide vahelist koostööd. Muutmaks seda veelgi kiiremaks, sujuvamaks ning koordineeritumaks.

„Seda laadi õppused on väga olulised, sest need annavad brigaadi staabile hea võimaluse harjutada Eesti kaitsmise planeerimist reaalse olukorraga sarnastes tingimustes. Samuti üksuste vahelist koostööd ja koordinatsiooni diviisi tasemel,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

„Knight Broadsword“ on osa Põhjadiviisi väljaõppetsüklist, kus vastavalt õppuse stsenaariumile harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja rakendamist Balti riikides. 

„See on esimene kord peale Põhjadiviisi määramist Kirdekorpusesse kui saime koos naaberbrigaadidega erinevaid väljakutseid lahendada. Staap sai enda võimekusi tõsta rahvusvahelises koostöös, mille põhipingutus on tulemas kevadisel õppusel „Knight Lavard“,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Põhjadiviisi raamriikideks on Eesti, Läti ja Taani ning diviisi peamiseks ülesandeks on suurendada piirkonna kaitsevõimet, kus piirkonnas olevad rahvuslikud üksused brigaadide näol allutatakse vajadusel diviisi juhtimise alla, mida juhib Poolas paiknev mitmerahvuseline Kirdekorpus.

Keri üles