Jäta menüü vahele

1. ja 2. jalaväebrigaadi üksused lihvivad õppusel Ymir jalaväeoskusi

19. aprillil algas kaitseväe keskpolügoonil õppus Ymir, mis keskendub jalaväeüksuste koostöö harjutamisele ning kulmineerub mai alguses lahinglaskmistega õppusel Tornaado.

„Õppusega Ymir harjutame kokku kõik jalaväeüksused ja lihvime koostööd lahingutoetusüksustega. Erilist tähelepanu pöörame ülemate treenimisele, et tekiks vilumus olukordade hindamisel ja otsuste langetamisel. Õppuse lõpuks tahame saavutada hästi kokku töötanud jalaväekompaniid, mis on valmis tegutsema pataljoni raamistikus,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Viru jalaväepataljoni poolt korraldatud õppusest võtavad osa 1. ja 2. jalaväebrigaadi jalaväe- ja lahingtoetusüksused. Õppus on üles ehitatud taktikaliste korduste sooritamise peale, mille käigus luuakse kompaniile taktikaline probleem, mis nõuab üksuste ülematelt kiiret otsuste langetamist. Harjutuse esimeses faasis luuakse kuni kuus sooritust iga manööverkompanii kohta, mis nõuavad kiiret otsuse langetamist muutuvas lahingusituatsioonis. Õppuse teine faas keskendub lisaks juhtimissooritusele ka üksuse lahinguvõime säilitamisele.

Lisaks annab õppus Ymir üksustele võimaluse harjutada omavahelist koostööd ja erinevaid lahingurutiine ning saada tagasisidet oma sooritustele enne õppust Kevadtorm, kus pannakse proovile kõik ajateenistuse jooksul omandatud teadmised ja oskused.

GALERII

Keri üles