Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad alustab koos liitlastega õppusel Kevadtorm ajateenijate testimist

Täna varahommikul algas õppusel Kevadtorm aktiivsete lahingute faas, kui 1. jalaväebrigaadi ja liitlaste lahingugrupi üksused alustasid lahingutegevust kaitses olevate 2. jalaväebrigaadi üksuste vastu.

„Meie vastas olevad sõdurid on kindlasti väga motiveeritud, sest Kevadtorm on nende jaoks teenistuse lõpueksamiks aga 1. jalaväebrigaadi ülem andis meile väga kindlad juhised, et koos Scoutspataljoniga anname ajateenijatele kõva lahingu, ja seda me kindlasti ka teeme,“ ütles major Christofer Jose liitlaste lahingugrupist.

Täna varahommikul alustas liitlaste lahingugrupp liikumist ajateenijate positsioonide poole, keskpäeval liituvad Ühendkuningriigi ja Taani sõduritega ka Scoutspataljoni kaitseväelased. Vastase kasutuses on kokku pea 150 erinevat lahingtehnika ühikut, nende seas jalaväe lahingumasinad Warrior ning CV90, liikursuurtükid AS-90, luuresoomukid Scimitar ning tankid Challenger CR2, sillatankid ning pioneeritankid.

Vastast etendab tänavusel õppusel üle 1100 kaitseväelase 1. jalaväebrigaadi staabist, liitlaste lahingugrupist ning Scoutspataljonist, kes lisaks ajateenijate proovile panemisele saavad arendada ka omavahelist koostööd.

„Meie omalt poolt saame harjutada liitlaste lahingugrupiga meie selle aasta taktikalist teemat, mis on liikumine kontakti. Liitlastele annab see võimaluse esimest korda Eesti oludes viia läbi pataljoni manööver. Samamoodi annab see brigaadi staabile võimaluse vaadata, kuidas liitlaste lahingugrupp ja Scoutspataljon saavad omavahel asjad koordineeritud,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Kevadtormi õppus on jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimub väliõppus, mille käigus mängitakse läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Lisaks liitlastele ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksustele osalevad Kevadtormil ka küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.

Keri üles