Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad harjutas õppusel Furious Monsoon Eesti kaitsmist

Pea 400 kaitseväelast harjutas möödunud nädalal kaitseväe akadeemia matkekeskuses 1. jalaväebrigaadi staabi juhtimisel Eesti kaitsmist, milles osalesid 1. jalaväebrigaadi allüksused, Kirde- ja Põhja maakaitseringkondade lahingugrupid ning 2. jalaväebrigaadi jalaväepataljon.

„Tänavuse viiruseepideemia tõttu olime sunnitud õppust edasi lükkama ning kasutama täiendavaid hügieenimeetmeid eelkõige selleks, et saata reservi võimalikult hästi väljaõpetatud ajateenijate üksused. Õppus Furious Monsoon andis meile võimaluse keskenduda staapide treenimisele, kus kõik vajalikud tegevused said tehtud. Koostöö ja staabiprotseduurid on kinnistatud ning oma sammudes olid allüksused targad, raevukad ning üksteisega arvestavad,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

 „Raevukate“ õppuste seeria sai alguse möödunud aasta novembris, mil õppusel Furious Juniper töötati välja äsja lõppenud õppuse stsenaariumi, mille järgi oli 1. jalaväebrigaadi ülesandeks takistada vastase edenemist Tallinna suunas ning valmistuda vasturünnakuks riigi territoriaalse terviklikkuse taastamiseks. Matkesüsteemis JCATS korraldatud õppuse vältel said pataljonid lisaks taktikalistele tegevustele – milleks olid peamiselt liikumine kontakti, kaitsele asumine ning vasturünnaku korraldamine –  lihvida ka tegutsemist tsiviilintsidentide puhul ning logistiliste operatsioonide elluviimist. 

1.jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub elukutselistest kaitseväelastest ja ajateenijatest koosnev kiirreageerimisvõimega Scoutspataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi-ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii, liitlaste Ühendkuningriigi ja Taani kaitseväelastest koosnev lahingugrupp ning Kaitseliidu Põhja- ja Kirde maakaitseringkonna lahingugrupid.

Keri üles