Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad sai uue ülema

Tapa sõjaväelinnakus täna toimunud pidulikul tseremoonial võttis kolonel Andrus Merilo 1. jalaväebrigaadi juhtimise üle kolonel Vahur Karuselt.

„Kolonel Merilo on läbi aastate olnud meile eeskujuks. Tema on see inimene, kelle nägu mulle alati ette tuleb, kui ma mõtlen kaitseväe põhiväärtustele – ausus, avatus, koostöövõimelisus aga eelkõige asjatundlikkus,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Kindralmajor Palm lisas, et endise 1. jalaväebrigaadi ülemana on tal hea meel näha, et brigaad on tugevam, tegusam ja ühtsem kui kunagi varem. Seda tänu heale meeskonnale ning senisele juhile kolonel Vahur Karusele.

Kindralmajor Palmi kõnele järgnes tseremoonia, mille käigus andis kolonel Vahur Karus pidulikult 1. jalaväebrigaadi juhtimise üle kolonel Andrus Merilole.

„Ma olen oma elu jooksul vähe näinud nii ühes suunas ja nii ühtse löögirusikana toimivat meeskonda kui see, mille saan anda üle kolonel Merilole. Ma tahan, et te jätkaksite samas vaimus, püüeldes veel kõrgemate eesmärkide poole,“ ütles oma kõnes kolonel Vahur Karus.

„Ootan põnevusega eesootavat tööd ja peamine asi, millega me tegeleme, on reaalne lahinguvalmidus ja võimekus olla otsustaval hetkel õigel ajal õiges kohas ja saavutada meie eesmärgid,“ ütles oma kõnes 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Samuti õpetab brigaad välja reservüksusi 2. jalaväebrigaadi erialapataljonidele.

Brigaadi koosseisu kuuluvad elukutselistest kaitseväelastest ja ajateenijatest koosnev kiirreageerimisvõimekusega Scoutspataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi- ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii, liitlaste lahingugrupp, mille koosseisus teenivad praegu Ühendkuningriigi ja Taani kaitseväelased ning Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna lahingugrupp.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60612

Keri üles