Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad tähistab 103. aastapäeva

Täna tähistatakse Tapa sõjaväelinnakus 1. jalaväebrigaadi 103. aastapäeva silmapaistvamate teenistujate ja töötajate tunnustamisega.

 „Iga kord kui on tegemist organisatsiooni kasvatamisega, on vaja inimesi, sest just inimesed annavad organisatsioonile tema näo ja sisu,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus lisades, et on väga tänulik kõigile töötajatele, kes on aidanud 1. jalaväebrigaadil kasvada. „Pole olemas paremaid töökaaslasi, kellega koos brigaadi edasi kasvatada,“ lisas kolonel Karus.

Kuigi 1. jalaväebrigaadi 103. aastapäev oli ametlikult 25. aprillil, ei saanud seda eriolukorra tõttu pidada, mistõttu lükkus aastapäeva tähistamine tänasele.

Aastapäeva tähistamine algas Tapa linnaku auditooriumis , kus tänati ning ergutati 1. jalaväebrigaadi tegevväelasi ning töötajaid, kes olid aasta jooksul silmapaistnud oma tegude ja ettevõtmistega. Brigaadi 103. aastapäev jätkub õhtul Käsmus, kus toimub brigaadiülema pidulik vastuvõtt.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Samuti õpetab brigaad välja reservüksusi 2. jalaväebrigaadi erialapataljonidele.

Brigaadi koosseisu kuuluvad elukutselistest kaitseväelastest ja ajateenijatest koosnev kiirreageerimisvõimekusega Scoutspataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi-ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii, liitlaste lahingugrupp, mille koosseisus teenivad praegu Ühendkuningriigi ja Taani kaitseväelased ning Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna lahingugrupp.

Fotod

Keri üles