Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad tähistab 105. aastapäeva

1. jalaväebrigaad alustas täna oma 105. aastapäeva tähistamist pärgade asetamisega oma eelkäija, 1. jalaväepolgu ausamba juures, Narva jõe ääres.

„Meie esivanemad 1. polgust võivad olla meie üle uhked. Oleme hoidnud nende väärtusi, mille eest nad sõdisid. Vajadusel oleme valmis kaitsma nende pärandit, mille eest nad võitlesid,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo rivistusel.

Narva jõe ääres Vabadussõja ajal kaitses olnud 1. jalaväepolgu mälestusmärk püstitati 1935. aastal, hävitati 1941. ja taasavati 2014. aastal.

Reedel, 29.04 toimub pidulik rivistus ja seminar tsiviil- ning jõustruktuuride koostööpartneritele. Seal tutvustab brigaadiülem 1. jalaväebrigaadi ja räägib laiapindsest riigikaitsest. Aastapäeva tähistamine lõpeb 12.05 haridusasutustele toimuva relvastuse ja sõdurielu tutvustava näitusega Tapa sõjaväelinnakus.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Samuti õpetab brigaad välja reservüksusi 2. jalaväebrigaadi erialapataljonidele.

Brigaadi koosseisu kuuluvad elukutselistest kaitseväelastest ja ajateenijatest koosnev Scoutspataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi-ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii ning liitlaste lahingugrupp, mille koosseisus on Ühendkuningriigi, Taani ja Prantsusmaa sõjaväelased.

Keri üles