Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad valmistab keskpolügooni ette Kevadtormi lahinguteks

Möödunud nädalal alustasid 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ja pioneeripataljoni kaitseväelased kaitseväe keskpolügoonile kompanii kindlustatud tugipunkti rajamist, mis aitab jalaväelastel Kevadtormil ülesandeid täita ja õppuse korraldajatel reaalsusele lähedast olukorda luua. Iga-aastane õppus Kevadtorm kulmineerub tuleval aastal pataljoni taseme lahinglaskmistega, mille peakorraldajaks on 1. jalaväebrigaad.

„Kevadtorm ja lahinglaskmised on väärikas ja meeldejääv avapauk sõdurite reservteenistusele ning seetõttu on meie ülesandeks luua lahinguväli, mis tekitab väljakutseid ja võimalikult ligilähedalt matkib reaalset olukorda. Ma usun, et kilomeetrite pikkune välikindlustuste süsteem, kus jalaväekompanii saab pidada kaitselahinguid, nagu ka nende operatsiooni toetavad kaudtule ja lahingutoetusüksused, aitavad sellele kõvasti kaasa,“ ütles 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Mart Sirel lisades, et statsionaarset kaevikuliini saavad kaitseväe üksused kasutada ka pärast Kevadtormi nii jalaväelaste taktikaliste oskuste kinnistamiseks kui jalaväepataljoni lahinglaskmiste läbiviimiseks.

1. jalaväebrigaadi pioneeriohvitser major Maksim Dvorov ütles, et jalaväekompanii kindlustatud kaitsepositsiooni rajamise esimene etapp pani proovile nii logistilise keti toimimise, jalaväelaste ja pioneeride vahelise koostöö toimimise ning tehnika võimekuse toime tulla talvistes oludes. „Meie eesmärgiks oli kontrollida, kui kiiresti me suudame kõik vajalikud osapooled kokku viia, nende vahel kontakti luua ning töödega alustada. Harjutus kinnitas, et tarneahelad toimivad, meie tsiviilpartnerid on valmis ka lühikese etteteatamisajaga tagama vajalikud materjalid ning erinevate relvaliikide esindajate vahel on hea sünergia,“ ütles major Dvorov.

Üle 2-kilomeetriline kindlustatud kaitseliin koos tulepositsioonide, punkrite ning kindlustatud jooksukraavidega valmib tuleva aasta maikuuks.

Fotod

Keri üles