Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon sai 105-aastaseks

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon tähistas eile oma 105. sünnipäeva piduliku rivistuse ja lõunasöögiga, kus pioneeripataljoni staabiülem kapten Taavi Moor rääkis pataljoni ajaloost. Õhtul toimus pioneeripataljoni ülema pidulik vastuvõtt.

„Sada viis aastat on pikk aeg ning selle ajaga on palju muutunud ja edasi arenenud. Kuid väärtused, mis said üle saja aasta tagasi talletatud meie lipule jäävad siduma meid eelkäijatega ka järgmise saja viie aasta pärast,“ ütles pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Priit Heinloo. „Tean, et meil on taiplikkust ja teotahet, et toetada oma üksusi ja takistada vastast. Meil on vaprust ja tugevust vajadusel astuda kallaletungijale vastu ja kaitsta oma kodumaad. Kuid võitmatuks ja tõsiselt ohtlikuks võimalikule agressorile teeb meid pioneeripere üksmeelsus ja meeskonnavaim,“ lisas kolonelleitnant Heinloo. 

Pioneeripataljoni asutamise kuupäevaks loetakse 1917. aasta 15. detsembrit, kui Eesti diviisi koosseisus formeeriti diviisiülema kohusetäitja alampolkovnik Jaan Sootsi määrusega insenerirood. 1940. aastal Eesti okupeerimise järel arvati pioneeripataljon Punaarmee koosseisu ja likvideeriti senisel kujul.

2002. aasta 2. jaanuaril loodi Tapal suurtükiväegrupi koosseisus pioneerikool, kuhu koondati kaitseväe pioneeriala spetsialiste, kes hakkasid peatselt esimesi ajateenijaid välja õpetama. 1. jaanuaril 2004 formeeriti pioneerikool ümber Tapa väljaõppekeskuse koosseisus olevaks pioneeripataljoniks.

Fotod

Keri üles