Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi üksused on kaitsejõudude paraadiks valmis

24. veebruaril Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval paraadil osalev 1. jalaväebrigaadi tehnika ja jalgsiüksused on saanud sel nädalal paraadi korraldajatelt hinnangu „valmis“.

„Me kontrollime, et tehnika oleks korras – ei oleks näiteks õlilekkeid, kõik tuled töötaksid korralikult ning poleks värvikahjustusi. Paraadil osalev tehnika näol on tegemist samade masinatega, millega sõdurid õppustel käivad, kuid paraadiks on nad kõik hoolikalt oma abilised korda teinud ning iluvigu me ei tuvastanud,“ ütles täna Tapa ja Jõhvi linnakutes tehnika valmisolekut hinnanud paraadil tehnikaüksuste rivistamise ja näituse korraldamise eest vastutav kapten Aleksandr Grigorjev. „Tehnika puhul on oluline distantsi ja kiiruse hoidmine, mille oskust me täna siin samuti kontrollisime, ehk suurim vastutus langeb autojuhtide ja ülemate õlgadele.“

Kokku osaleb paraadil 18 ühikut tehnikat 1. jalaväebrigaadi üksustest. Tehnikarivi eesotsas on paraadil 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo lipusoomukil, sellele järgnevad Viru ja Kalevi jalaväepataljonide soomustransportöörid, Scoutspataljoni jalaväe lahingumasinad CV9035, liitlaste lahingutankid – Ühendkuningriigi Challenger ja Prantsusmaa Leclerc -, liikursuurtükipataljoni tulejagu liikursuurtükkidel K9 Kõu ning veokitel õhutõrjepataljoni õhutõrjeraketisüsteem Mistral ja õhutõrjekahurid.

„Paraadile minek tekitab uhke tunde – mina lähen sinna vägeva masinaga, milleks on liikursuurtükk nimega Carmen ning olen üks esimesi ajateenijaid, kellel õnnestus sellega tegutsemist õppida,“ ütles liikursuurtüki K9 komandör nooremseersant Georg Ain Ehari.

Teisipäeval käis Tapa linnakus jalgsiüksuste valmisolekut hindamas ja neile näpunäiteid jagamas kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson. Scoutspataljoni tegevväelased mehitavad maaväelipu toimkonda ja maaväeüksuse karpi ning meie liitlased Ühendkuningriigist osalevad oma riigilipuga.

„Paraadil ootan osalejatelt, et nad vääriliselt esindaksid kaitseväge ja oma üksust, tunneksid uhkust ja kindlasti viisakalt ja sõbralikult naerataksid pealtvaatajatele, sest tegemist on ju pidupäevaga,“ ütles kaitseväe veebel ülemveebel Adoson.

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva paraad peetakse Tallinnas 24. veebruaril algusega kell 12. Paraadi peaproov algab Vabaduse väljakul 23. veebruaril kell 21.00.

Üksused rivistuvad 24. veebruaril Vabaduse väljakule kell 11.15. Paraadi võtab vastu Vabariigi President Alar Karis, paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Paraadist võtab osa üle 700 osaleja ja 18 ühikut tehnikat, kokku osaleb paraadil 27 lippu, 4 kompaniid, 12 rühma, 15 jagu ja 2 orkestrit.

Keri üles