Jäta menüü vahele

13. jalaväepataljon on Kevadtormi lahinglaskmisteks valmis

Õppusel Kevadtorm toimuvad lahinglaskmised panevad järgneva kahe ööpäeva jooksul proovile 13. jalaväepataljoni koosseisus tegutsevad mehhaniseeritud jalaväeüksused.

„Lahinglaskmised on eksamiks nii ajateenijatele kui ka tegevväelastele ning kokkuvõttes annavad meile kõige paremat tagasisidet peatselt reservi saadetava üksuse võimekusest. Ühtlasi näitab see erinevate üksuste koosseisus tegutsema õpetatud sõduritele lahinguvälja mitmekesisust, erinevate relvaliikide võimekust ning ühendrelvaliigi koostegevuse tugevust ja võimu,“ ütles 13. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ning lisas, et pea 48-tunniseks operatsiooniks on 13. jalaväepataljon, õppusel selle koosseisus tegutsev Kalevi jalaväepataljoni kompanii ja kõik manöövreid toetavad üksused valmis. 

13. jalaväepataljoni manöövreid toetavad lahinglaskmistel üksused 1. jalaväebrigaadist ning NATO liitlaste lahingugrupist. Täna korraldasid lahinglaskmistel osalevad üksused keskpolügoonil ROC-harjutuse (Rehersal of Concept), mille käigus mängiti järgneva kahe päeva tegevused detailselt läbi maastikumudelil.

Kevadtormi lahinglaskmiste eesmärgiks on kaitselahingu harjutamine koos tule-, pioneeritoetuse, vasturünnakute ja soomusüksuste toetusega. Samuti pakub õppus reservi suunduvatele jalaväepataljonide allüksustele võimaluse osaleda lahinglaskmistel pataljoni raamistikus.

Kokku osaleb täna algavatel 13. jalaväepataljoni lahinglaskmistel ligi 1200 kaitseväelast. Lisaks peamistele treenitavatele – Viru ja Kalevi jalaväepataljonidele – on õppusesse kaasatud 1. jalaväebrigaadi staap, staabi- ja sidekompanii, Eesti ja Suurbritannia pioneerid, miinipildujarühmad, luurajad, tankitõrjujad, Scoutspataljoni soomusjalaväe rühm, Ühendkuningriigi tankid ja haubitsad, tagalapataljon ning sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Kevadtormil osalevad liitlased ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksused, kelle tegevust toetavad küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

GALERII

Keri üles