Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii tähistas kolmandat aastapäeva

Täna tähistas 2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv staabi- ja sidekompanii oma kolmandat aastapäeva piduliku rivistuse ja allüksuse sisese võistlusega.

“Uue rahuaja üksuse loomine on aukartustäratav ülesanne. Ühest küljest on see suur teadmatus, kuna eelkäijaid on kaitseväes täpselt üks, 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii, ning seegi on oma brigaadi nägu. Teisest küljest on see ka lõpmatu potentsiaal arendada üksust sümbioosis 2. jalaväebrigaadi staabiga, mida oleks väga raske saavutada üksnes sõjaaja-üksusena. Leian, et staabi- ja sidekompanii, aga laiemalt ka 2. jalaväebrigaadi juhtimispunktide tagamine pole kunagi olnud nii heal tasemel, nagu see on täna,” ütles 2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem leitnant Taavi Kivi.

Kompanii aastapäeva tähistamine algas Võrus Taara linnakus, kuhu rivistati üles kõik kompaniisse kuuluvad ajateenijad ja tegevväelased. Rivistusel ergutati staabi- ja sidekompanii parimaid ajateenijaid ja tegevväelasi.  

Hiljem jätkus aastapäeva tähistamine allüksuste sisese tuleprooviga, kus võisteldi 15 erineval alal: köieveos, teatesõudmises, viktoriinis, veoauto ratta vahetamises, raadiojaama programmeerimises, laskevõistluses, meemivõistluses ja mitmel teisel alal.

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii loomise päevaks loetakse 2019. aasta 1. veebruarit, mil kompanii loodi rahuaja üksusena. Staabi- ja sidekompanii põhiülesandeks on tagada 2. jalaväebrigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamine, füüsiline julgeolek, esmane tagalatoetus ning sideühendus teiste staapidega.

Fotod

Keri üles