Jäta menüü vahele

Aasta logistikaauhinna pälvis remondi- ja hoolduse mooduli arendaja

Täna mereväebaasis toimunud logistikaohvitseride kogu üldkoosolekul anti 2020. aasta logistikaauhind veebel Ahti Larinile MS DAX remondi ja hoolduse tarkvaramooduli arendamise ja kasutusele võtmise eest. Auhinnaga kaasneb ka 500-eurone preemia, millest 300 eurot on Soome logistikaohvitseride kogu panus.

„Mul on hea meel aastast aastasse tõdeda, et kaitsejõudude logistikud teenivad põhimõttel „kus viga näed laita, seal tule ja aita“,“ ütles logistikaohvitseride kogu esimees major Riho Juurik. „Veebel Larini arendatud tarkvaramoodul mitte ainult ei muuda meie tehnikapargi sõidukite „terviselugu“ lihtsasti jälgitavaks, vaid annab võimaluse valdkonnaüleseks planeerimiseks ja tehnika elujõu paremaks säilitamiseks.“

MS DAX remondi ja hoolduse tarkvaramooduli näol on tegemist uuendusliku töövahendiga, mida hakkavad kasutama kõik kaitseväe üksused sõidukite remondihoolduse organiseerimisel. Töövahendit on võimalik tulevikus laiendada ka teistele valdkondadele nt relvastuse ja sidevahendite remondile ja hooldusele.

Logistikaohvitseride kogu auhinna eesmärk on tunnustada isikuid, kollektiive, asutusi, projekte, tegusid või sündmuseid, mis on loonud kaitseväe logistikasse erilist väärtust, olnud olulise tähtsusega ja positiivselt mõjutanud kaitseväe logistika arengut viimasel aastal.

Sel aastal laekus logistikaauhinna konkursile kaks ettepanekut, MS DAX remondi ja hoolduse tarkvaramooduli arendamise ja kasutusele võtmine veebel Ahti Larini eestvedamisel ning KV välihaigla juhtimine Kuressaares leitnant Martin Lemberi poolt.

Logistikaohvitseride kogu on 2018. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab enda alla üle 80 reserv-, eru- ja tegevväelasest logistikaohvitseri. Kogu eesmärkideks on tugevdada liikmete ühtekuuluvustunnet, arendada liikmeid eetiliselt, vaimselt ja füüsiliselt; aidata kaasa kaitsevõime tugevdamisele ja logistikavaldkonna arendamisele ning esindada ja kaitsta kogu liikmete huve.

Keri üles