Jäta menüü vahele

Ajateenijatel algas tänasest jõulupuhkus

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi otsusel saadetakse suurem osa juuli ja oktoobrikutse ajateenijaid tänasest 3. jaanuarini kestvale jõulupuhkusele.

„Kaitseväes koroonaviiruse leviku takistamiseks kasutusele võetud meetmed on olnud efektiivsed ning võimaldavad meil ajateenijad oodatud jõulupuhkusele lubada. Eestis püsib kahjuks koroonaviiruse levik suhteliselt kõrgel tasemel, mistõttu paneme kindlasti kõigile puhkusele siirdujatele südamele, et pühade ajal peaksid kõik püsima võimalikult kodused ja perekesksed, et kontakte maksimaalselt vältida ning uuel aastal tervena teenistusse naasta,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

Jõulupuhkustele siirdumine võib üksuste ülesannetest või korrapidamisteenistuse vajadustest tulenevalt erinevates üksustes kaasa tuua erisusi, kuid kõik ajateenijad saavad ette nähtud puhkuse kätte.

Puhkusele ei saadeta koroonaviirusesse nakatunuid, karantiinis ja isolatsioonis olevaid ajateenijaid, kes saavad minna puhkusele vastavalt meditsiiniteenistuse otsustele, kui nad on tunnistatud terveks või kui neil ei ole kindla aja jooksul ilmnenud haigusnähte ning kelle puhkusepäevad kompenseeritakse jaanuarikuu jooksul. Hetkeseisuga on kaitseväes koroonaviirus diagnoositud kokku 16 ajateenijal.

Puhkuselt saabumisel teeb kaitsevägi koroonaviiruse testi neile, kel esinevad haigussümptomid. Vajadusel rakendatakse ajateenijatele isolatsiooni, mille raames kogu üksus osaleb väljaõppes teistest isoleeritult. Samuti võidakse üksustes korraldada ajateenijate saabumine hajutatult, et vältida suure hulga ajateenijate omavahelist kontakti.

Jaanuaris ajateenistusse tulnud sõdurid arvatakse reservi vastavalt seaduses kehtestatud korras. Üksuste ülematel on õigus nad saata väljaõppe eesmärkide saavutamisel enne reservi arvamist väljaloale või puhkusele.

GALERII

GALERII

 

Keri üles