Jäta menüü vahele

Ajateenistuse esimene nädal lõppes 2. jalaväebrigaadis avatud uste päevaga

Kaitseväe 2. jalaväebrigaad korraldas eile eelmisel nädalal ajateenistust alustanud sõdurite lähedastele Taara linnakus külastuspäeva, mille eesmärk oli tutvustada brigaadi tehnikat ja relvastust, olmetingimusi ning tutvustada ajateenistuses saadavat väljaõpet.

„Ma usun, et kõik oluline sai nähtud, aga eks kõige tähtsam oli ikka enda pojaga kohtuda. Kaks vanemat poega, kes samuti Taara linnakus ajateenistuse läbisid, on siinse eluga igatahes rahule jäänud,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljonis teenivat poega külastanud Ants Kannimäe

Ajateenijate lähedastele oli üles seatud relvanäitus, brigaadi kasutatav olev tehnika ning erinevad militaarsed meeskonnamängud. Infotundides tutvustati ajateenistuse erinevaid etappe ning erialasid, millele on võimalik pühenduda pärast seitsme nädala pikkuse sõduri baaskursuse läbimist.

„Väga vahva, et kaitsevägi sellise ürituse lähedastele korraldas. Nüüd on ettekujutus meie sõdurite elutingimustest ja teenistusest olemas ning süda rahul,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompaniis teenistust alustanud poega külastanud Merle Soo.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eesti sõjalise kaitse eest vastutav kaitseväe struktuuriüksus. Brigaadi rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ja staabi-sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras, regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

GALERII

Keri üles