Jäta menüü vahele

Algab side- ja infotehnoloogilisi lahendusi arendav rahvusvaheline õppus

Täna algab NATO alliansiülene info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane koostegevusharjutus CWIX, kus uuritakse, katsetatakse ning testitakse NATO liikmes- ja partnerriikide side- ning infotehnoloogilisi lahendusi ja nende koostöövõimet.

„Tänavu keskendume eelkõige kaitseväe olukorra- ning lahinguteadlikkuse süsteemi koostalitusvõime arendusele, kuid CWIX on oluline stardiplatvorm mistahes side- ja infosüsteemi standardijärgseks arenduseks,“ ütles õppusel rahvusliku juhi ülesandeid täitev küberväejuhatuse nooremstaabiohvitser leitnant Valdur Tammets. „Kaitseväe jaoks on CWIX oluline, sest õppuse käigus arendame enda infosüsteemide võimekust rääkida liitlaste samalaadsete süsteemidega ühes keeles.“

Eestist osalevad õppusel küberväejuhatuse, 1. jalaväebrigaadi ning sihtasutuse CR14 spetsialistid. Viimane tagab õppusele virtuaalse keskkonna ja küberväelased arendavad ning katsetavad kaitseväe olukorra- ja lahinguteadlikkuse süsteemi ning selle ühilduvust liitlaste samalaadsete rakendustega.

7.-23. juunini kestev harjutus CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) toimub samaaegselt üle maailma, kuid juhtelement ja peamine tegevuspaik asuvad ühendvägede väljaõppekeskuses Bydgoszczis, Poolas.

Õppus keskendub tark- ja riistvara testidele, mille käigus katsetatakse ning arendatakse rahvuslike ja alliansiüleste side- ja infosüsteemide ühilduvust.

CWIX on suurim omataoline õppus NATOs, mille laiendatud eesmärk on alliansi sidevõrkude ja infosüsteemide ühenduvuse tagamine võimalikeks operatsioonideks alates esimesest päevast. Tänavu osaleb õppusel üle 30 riigi.

Keri üles