Jäta menüü vahele

Algab viimaste aastate suurim riigikaitselaager

Täna algab Tallinnas Vahipataljoni ja mittetulundusühingu Riigikaitse Rügement korraldav viimaste aastate suurim riigikaitselaager, millest võtab osa pea 300 õpilast seitsmest koolist.

“Laagri idee algataja oli varalahkunud Tallinna Reaalkooli direktor Gunnar Polma, kes soovis laagri abil tihendada koolidevahelisi sidemeid ja süvendada suhtlust eri rahvusest õpilaste vahel,” ütles laagri peakorraldaja ja mittetulundusühingu juhatuse liige kaitseväe vanemveebel Kristo Pals.

Kolme päeva pikkuses laagris saavad õpilased ülevaate kasarmuelust, õpivad toimetulekut välitingimustes, orienteerumist, rivisamme, üksikvõitleja liikumisviise, maskeerimist, käemärkide abil suhtlemist ning ümbritseva keskkonnaga arvestamist. Laagri väliõppuse osa viiakse läbi Väänas.

Vanemveebel Palsi sõnul on laagri peamine eesmärk anda õpilastele võimalikult põhjalik ülevaade ajateenija elust ja väljaõppest. “Püüame õpilastele näidata, milline näeb välja reaalne elu kaitseväes, et kunagi ajateenistusse astudes oleks neil ees ootavast selgem ettekujutus,” ütles Pals.

Riigikaitselaagris osalevad Tallinna 21. kooli, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Kuristiku Gümnaasiumi, Sikupilli Gümnaasiumi ja Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakooli õpilased. Õpilastest moodustatakse kaks kompaniid, mida juhivad riigikaitse õpetajad. Kompaniid on jaotatud kuude 24-liikmelisse rühma, mida juhivad Vahipataljoni nooremallohvitseridest ajateenijad.

Mittetulundusühing Riigikaitse Rügement korraldab riigikaitseõpetust gümnaasiumides, riigikaitse huviringe põhikoolides ning erinevaid riigikaitselisi koolitusi. Koostöös Vahipataljoniga korraldab ühing riigikaitselaagreid mitmendat aastat, nii suure osalejate laager toimub esmakordselt.

Laager lõpeb 1.juunil kell 14 piduliku lõpurivistusega Jüriöö pargis, kus kõik laagri edukalt lõpetanud õpilased saavad riigikaitseõpetuse rinnamärgi.   

Keri üles