Jäta menüü vahele

Algas rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2021

Täna, 19. aprillil algas Eesti vetes rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2021, millest võtab osa 11 riiki ja 21 laeva tuukrimeeskondadega. Eesti mereväe juhitaval operatsioonil on põhi tegevuspiirkond Soome laht ja selle kaguosa.

„Tänavu korraldatakse iga-aastast miinitõrjeoperatsiooni Open Spitit 26. korda, mille eesmärk on likvideerida merepõhjas peituvaid ohte. Märkimisväärne on, et sellistel keerulistel aegadel tulevad siiski erinevatest riikidest üksused kokku, et arendada koostööd ning üheskoos panustades ohutuma meresõidu tagamisse,“ ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Open Spirit 2021 eesmärgiks on Eesti veeteede puhastamine maailmasõdade aegsetest lõhkekehadest ning operatsioonil osalevate üksuste vahelise koostöö harjutamine. Operatsioonil, mis kestab 19.-29. aprillini osaleb kokku 11 riiki ja 21 laeva tuukrimeeskondadega, kokku ligi 800 mereväelast.

Miinitõrjeoperatsioonil võtavad osa Ameerika Ühendriigid, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Rumeenia. Lisaks osalevad õppusel oma laevade ja meeskondadega NATO 1. alaline miinitõrjegrupp (SNMCMG1) ja Balti miinitõrjeeskaader (Baltron).

Eesti mereväe juhitaval miinitõrjeoperatsioonil on põhi tegevuspiirkond Soome laht ja selle kaguosas paiknev Narva laht. Seal tegutsevad miinitõrjelaevade grupid, kelle ülesandeks on avastada, kaardistada ning võimalusel teha kahjutuks tegevuspiirkonnas leitud lõhkekehad.

Läänemeres on maailmasõdadest jäänud merre umbes 80 000 meremiini. Aastate jooksul on miinitõrjeoperatsioonide Open Spirit käigus avastatud ja identifitseeritud üle 400 lõhkekeha. Eesti vetest on kokku leitud üle 1500 veealuse lõhkekeha.

Eesti merevägi osaleb miinitõrjeoperatsioonil miinijahtijaga Sakala ning tuukri- ja toetuslaevaga Wambola. Lisaks võtavad operatsioonist osa ka tuukrigrupp ja operatsiooni juhtiv staap.

Alates 1995. aastast alustati Balti riikide vahel koostööd operatsioonina Baltic Sweep, mis kujunes 1997 aastal operatsiooniks Open Spirit. See on iga-aastane operatsioon, mis toimub rotatsiooni korras Eestis, Lätis või Leedus. Eestis toimus Open Spirit viimati 2018. aastal, esmakordselt aga 1998. aastal.

Fotod

Keri üles