Jäta menüü vahele

Ämari sõjaväelinnakus lõppes viimane kaitseväe parameedikute erialakursus

Ämaris asuvas toetuse väejuhatuse tervisekeskuse meditsiini väljaõppekeskuses lõppes täna viimane kümme nädalat kestnud rühmaparameediku erialakursus, mille tulemusena omistati paarikümnele ajateenijale ja tegevväelasele vastav meditsiinilise väljaõppe kvalifikatsioon. Edaspidi viiakse kaitseväe meditsiiniväljaõpe Ämarist üle Tartusse, kaitseväe akadeemia juurde.

Kursusel osalesid ajateenijad Kalevi jalaväepataljonist ja Vahipataljonist ning tegevväelased õhu- ja mereväest, kes said väljaõppe käigus vajalikud teadmised ning praktilised oskused andmaks elupäästvat meditsiinilist abi lahingolukorras või muus kriisisituatsioonis kannatanutele.

Lisaks esmasele abistamisele ja tervisliku seisundi stabiliseerimisele on kursuse lõpetanud võimelised tegelema masskannatanutega, tegema triaaži ehk haigete jaotamist kategooriatesse ning toetama oma üksuseid ka meditsiiniabi planeerimisel ja meditsiiniliste ressursside haldamisel.

Kursuse edukaks lõpetamiseks tuli väljaõppes osalejatel sooritada eksamid, lahendada praktilisi harjutusi lahingolukorras maastikul ning läbida praktika Tallinna Kiirabis.

Toimunud kursuse parimaks õppuriks valiti õhuväes teeniv tegevväelane seersant Rene Reier, kes näitas üles jäägitut pühendumist meditsiiniväljaõppesse, tugevaid üksuse juhtimisomadusi ja väga head meeskonnatöö oskust. Teda tunnustati heade tulemuste eest nimelise tääknoaga.

Lisaks kursuslastele tunnustas tervisekeskuse meditsiini väljaõppekeskus tseremoonial tervisekeskuse sümboolika meenete ja tänuplaatidega ka koostööpartnereid erinevatest kaitseväe struktuuriüksustest ning tsiviilsektorist: Ida-Tallinna Keskhaiglat, Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, Tallinna Kiirabi ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti.

Lõppenud kursus jäi viimaseks meditsiinikursuseks, mis viidi läbi Ämaris paiknenud meditsiini väljaõppekeskuses ning alates sügisest jätkuvad sama õppekava alusel meditsiinikursused juba kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses.

Meditsiini väljaõppekeskus oli Ämaris asuv kaitseväe toetuse väejuhatuse tervisekeskuse allüksus, mille ülesandeks oli alates 2001. aastast kaitseväe meditsiinialase väljaõppe läbiviimine. Lisaks parameedikutele koolitamisele toimusid alates 2006. aastast alates meditsiini väljaõppekeskuses ka  missiooniüksuste meditsiinikursused. Mõlemad õppesuunad koondatakse kaitseväe üksuste ümberpaiknemise kava raames Tartusse, kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskusesse.

Fotod

Keri üles