Jäta menüü vahele

Balti riikide merevägede ülemad kohtusid Saaremaal

Täna lõppes kolme Balti riigi mereväe ülemate korraline töökohtumine (BNC ehk Baltic Naval Committee) Kuressaares, mille käigus arutati ühise koostöö hetkeseisu ja edasisi plaane.

Kohtumise eesmärk oli anda merevägede ülematele ülevaade käimasolevatest projektidest ning tulevikuplaanidest. Samuti keskenduti spetsiifilisemalt tulevikuprojektidega tegelevate töögruppide edusammudele. Need on Balti riikide merevägede ühised töögrupid, mis arendavad näiteks mereseire ja mereolukorrateadlikkusega seotud võimeid ning kolmepoolset koostööd ja ühiseid meresõjalise võimearenduse kavatsusi.

„Ühise regionaalset olukorrateadlikkust merekeskkonnas käsitleva projekti ja kaitseplaanide merevägesid puudutavate osadega liigume edasi vastavalt graafikule. Oluline on, et meie kaitseplaanid oleksid omavahel sünkroniseeritud – võtmesõnadeks on regionaalne koostöö ning võimekus,“ ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Kohtumise viimasel päeval allkirjastasid merevägede ülemad ühisavalduse teemadel, mida töökohtumisel puudutati.

BNC programmi osana külastasid osalejad ka Baltic Workboats-i laevatehast, kus valmistati Eesti mereväe kõige uuemad alused – kaks väekaitsekaatrit EML Risto ja EML Roland. Viimane viibis parasjagu koos meeskonnaga Nasva sadamas ning merevägede ülemad said alusega kohapeal tutvuda.

BNC kohtumised toimuvad kaks korda aastas ja korraldajariik vahetub iga kord. Viimati organiseeris kohtumise Läti tänavu märtsis ning see toimus videosilla vahendusel. 

Keri üles