Jäta menüü vahele

Eesti asus juhtima rahvusvahelist reservohvitseride organisatsiooni

Eesti võttis eile õhtul Ateenas Saksamaalt üle rahvusvahelise reservohvitseride organisatsiooni CIOR juhtimise.

CIOR (Conferedation Interallied Officers Reserve) ühendab pea miljonit reservväelast 36 NATO ja partnerriigist. Organisatsiooni peamised ülesanded on NATO nõustamine ja toetamine reservteenistuse küsimustes, reservväelaste esindamine suhetes tööandjatega ning reservohvitseride professionaalne arendamine.

„Praeguses julgeolekuolukorras pööravad paljud riigid senisest enam tähelepanu reservväele ja reservide suurendamisele. Eesti eesistumisel tahame ühtlustada NATO riikide arusaama reservväe kasutamisest ning viia see senisest tõhusamalt NATO sõjalise juhtkonnani,“ ütles CIORi president kolonelleitnant Toomas Luman. „Samuti tahame senisest aktiivsemalt kaasata aspirante ja noori reservohvitsere CIORi tegevusse. Sel aastal kutsusime Ateenasse noorte reservohvitseride seminarile 1. ja 2. jalaväebrigaadi parimad aspirandid. Tahame seda traditsiooni jätkata.“ Lisaks reservteenistuse tähtsustamisele on Eesti prioriteedid küberkaitse, mis on enamikus riikides reservväelaste pärusmaa ning vastuseis vaenulikule mõjutustegevusele.

„Külma sõja järel tekkinud arusaam, et NATO-t saab kaitsta ainult professionaalsete üksustega, ei pea enam paika. Eesti ei kaotanud oma ajateenistusel ja mobilisatsioonil tuginevat riigikaitset ja meie iga-aastastel õppustel harjutavad ühekoos liitlastega kuni 15 tuhat osalejat,“ ütles kaitseminister Pevkur.

„Reservohvitseride konföderatsioonil CIOR koos oma sõsarorganisatsioonidega on väga oluline roll reservteenistuse arendamisel, eriti arvestades praegust julgeolekuolukorda. Eestil on selles osas rohkesti kogemusi jagada,“ lisas ta.

1997. aastal asutatud Eesti Reservohvitseride Kogusse kuulub täna üle 400 reservohvitseri erinevatelt elualadelt. Kaks aastat hiljem ühines Eesti rahvusvahelise reservväelaste organisatsiooniga.

2019. aastal oli Eesti Ühendkuningriigi kaas-eesistuja ning võõrustas Eesti CIORi kongressi, militaarvõistluse ja seminaride raames enam kui 700 reservväelast 26 riigist. Eesti eesistumismeeskond on samuti rahvusvaheline, sinna kuulub ohvitsere Soomest, Taanist ja Ühendkuningriigist. ​

Keri üles