Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväe üksuseid missioonidele siirmisel toetav Rootsi kaitseväe teenistuja sai kaitseväe teeneteristi

Eile anti Stockholmi Eesti saatkonnas Rootsi kaitseväe teenistujale Petra Malmströmile üle kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest, mida ta on Eesti kaitseväele osutanud.

„Rootsi kaitseväe teenuseid õhutranspordi osas oleme kasutanud juba pikemat aega ja proua Petra Malmström, kes on Rootsi logistikaametnik, on meid selles toetanud aastast 2018 juba nii Afganistani kui Mali suunal. Rootsi panus ja eelkõige proua Malmströmi panus on olnud selles, et ta on otsinud meie jaoks kõige soodsamaid lahendusi. Mitte näiteks saates meie väikeseid koguseid suure lennukiga, mis maksaks meile väga palju, vaid leidnud kõige kiirema ja soodsama lahenduse, saates neid vahendeid Malisse näiteks koos Rootsi kaitseväe varustusega,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem teeneteristi andmise põhjuseid välja tuues.

Kindral Herem lisas, et Eesti ja Rootsi kaitsevägede koostöö seisab tugevatel alustel ning selliseid häid partnerlussuhteid võib tuua eeskujuks kõigile liitlastele. Petra Malmströmi panus on seejuures eriliselt heaks näiteks sellest, kuidas nii riikide kui kaitsevägede omavahelised suhted ja koostöö toetuvad siiski kõigi nende üksikisikute tasandile, kes omavahel päevast päeva tihedalt koostööd teevad.

„Ma olen väga üllatunud ja mul on suur au seda tunnustust pälvida – minu vaates tegin ma ju vaid oma tööd,“ ütles Rootsi rahvusliku liikumise koordineerimise keskuse teenistuja Petra Malmström kaitseväe teeneteristi saamisel. „Ma pean ütlema, et on olnud rõõm töötada oma Eesti ametivendadega kaitseväe liikumis- ja veoteenistusest. Ka Rootsi saadab sageli isikkoosseisu ja varustust erinevatesse missioonipiirkondadesse üle maailma, tihti väikestes kogustes, ja meie jaoks on omavaheline koostöö Euroopa Koordinatsioonikeskuses äärmiselt vajalik ja väärtuslik“.

Teeneteristi üleandmise tseremoonia toimus Eesti saatkonnas Rootsis, kus Eesti kaitseväge esindas kaitseatašee kolonel Mirko Arroküll. Lisaks tunnustuse saanud Petra Malmströmile viibisid ametniku ülematena piduliku sündmuse juures ka Rootsi kaitseväe logistikaüksuse rahvusliku liikumis- ja koordinatsioonikeskuse ülema kohusetäitja Matilde Erlandsson ning planeerimissektsiooni ülem major Jörgen Nilsson.

„Petra Malmström on olnud meie kaitseväe liikumis- ja veoteenistusele väärtuslikuks kontaktiks küsimustes, mis puudutavad meie rahuaja sõjaliste missioonide liikumiste koordineerimist ning tagamist läbi koostööoperatsioonide, sealhulgas loomulikult meie enda üksuste ja varustuse siirmist erinevatele missioonidele. Teeneteristi saaja on teinud erakordselt head koostööd ning näidanud tihti üles erilist koostöövaimu ning vastutulelikkust vedude korraldamisel ka ootuseid ületavalt suurte mahtude korral ning mitmete koostöö käigus ette tulnud küsimuste lahendamisel Rootsi kaitseväe peastaabi juures,“ ütles Eesti kaitseatašee Rootsis kolonel Mirko Arroküll.

Kolonel Arroküll lisas, et koostöö personaalsus ja eriline paindlikkus on tõusnud hästi esile mitmetel juhtudel, kui oleme vajanud täiendavat transpordimahtu oma üksuste liigutamiseks Eesti ja operatsioonipiirkondade vahel.

Ka eelmisel nädalal toimunud Eesti üksuste naasmine Afganistanist toimus osaliselt just proua Malmströmi ning laiemalt Rootsi kaitseväe logistikute toel. Kõige olulisema panuse Eesti kaitseväe toetamisel on Petra Malmstöm andnud Mali operatsioonidega seotud liikumiste korraldamisel.

Eesti kaitseväe missiooniüksuste, varude ja varustuse välisoperatsioonidele viimise ning sealt tagasi toomise korraldab kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistus. Rahuaegsete sõjaliste operatsioonide transpordialaste vajaduste osas toetutakse eelkõige Eesti liitlastele ja sõjalistele partneritele või tsiviiltranspordile.

 

 

Keri üles