Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväelased jõudsid Poolasse toetamaks neid hübriidrünnaku tõrjumisel

Täna jõudis Poolas Lublini vojevoodkonda Eesti kaitseväe sihtüksuse põhigrupp, mis hakkab toetama Poolat riigivastase hübriidrünnaku tõrjumisel ning võitluses Valgevene kaudu toimuva ebaseadusliku migratsiooniga. Eesti toetab Poolat pioneeri-, luure- ja audiovisuaalse materjali jäädvustamise võimekusega.

„Poola on meie oluline liitlane ning nende piir Valgevenega on ühtlasi ka meie Euroopa Liidu ja NATO piir. On meie ühine vastutus toetada oma naabreid ja liitlasi hübriidrünnaku tõrjumisel ning anname siin olles oma parima, et neid toetada,“ ütles Eesti kontingendi ülem Poolas kolonelleitnant Mikk Pukk.

Eesti sihtüksuse tegutsemisala saab olema Poola Lublini vojevoodkonnas, kus üksus teeb tihedat koostööd Poola 18. mehhaniseeritud diviisiga. Sihtüksus hakkab täitma Poola poolt püstitatud ülesandeid, võimaldades Poolal suunata ressursse vahetult riigipiiril toimuva lahendamisse. Üksus on planeeritud Poolasse jääma aasta lõpuni.

Poolasse saadetud Eesti sihtüksuse suuruseks on 74 inimest ning see on mehitatud reservväelaste, tegevväelaste ja tsiviilteenistujate baasil. Sihtüksus koosneb pioneerirühmast, kahest kaamerameeskonnast, luure- ja vaatlusmeeskonnast ning toetuselemendist. Allüksused esindavad valdkondi, mille osas on Poola väljendanud soovi ning millega Eesti on võimeline toetama.

Eesti sihtüksuse pioneerirühma ülesanne saab olema piiritõkete ehitamine ja parandamine, luuremeeskond hakkab täitma vaatlusülesandeid piiriäärses regioonis, kaamerameeskonnad toetavad audiovisuaalse materjali kogumisega ning toetuselement tagab sihtüksuse logistika- ja tagalaalase toetuse.

Poola on Eestile oluline liitlane ja koostööpartner nii kahepoolselt kui ka NATOs. Poola üksused on regulaarselt osalenud kaitseväe iga-aastasel õppusel Kevadtorm ning Eestist on sel aastal Poolas koostööõppusel osalenud õhuväe õhuseiredivisjoni mobiilse radariposti meeskond. Lisaks panustab Poola õhuvägi oma lennukitega Balti riikide õhuturbemissiooni ja Poolas, Szczecinis asub NATO Kirdekorpuse staap, mis on valmis täitma Põhja-Atlandi Organisatsiooni artikkel 5 käivitamisel sellest tulenevaid kollektiivkaitse ülesandeid Balti riikides ja Poolas.

Kaitsevägi on eelnevalt meie regioonis Valgevene hübriidrünnaku tõrjumiseks eraldanud Leedule 100 kilomeetrit lõiketraati riigipiiri tugevdamiseks ja lähetanud Leetu mehitamata lennuvahendite meeskondi.

GALERII

Keri üles